Nové vzory vysvedčení 2015

today 14.01.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo na stránkach Centrálneho informačného portálu rezortu školstva nové vzory vysvedčení a ďalších formulárov platné od 1.1.2015. Všetky sme už zapracovali do najnovšej verzie systému ascAgenda.

Systém ascAgenda 2015 možno prevziať zo stránky d.ascagenda.com alebo aktualizovať obvyklým spôsobom priamo v programe v menu Pomoc -> Kontrola novej verzie.

Zadávanie údajov na vysvedčenie ako aj výpis klasifikácie sa snažíme z pohľadu učiteľa čo najviac zjednodušiť, a to tak v prostredí internetovej žiackej knižky, ako aj pomocou mobilnej aplikácie ascEdupage na tablete, či mobile. Obe platformy boli obohatené o nové vizuálne kontroly a prehľady, s dôrazom na jednoduchosť používania.

Medziročne výrazne narástol počet škôl evidujúcich dochádzku žiakov prostredníctvom elektronickej triednej knihy. Všetky tieto školy výrazne šetria čas a energiu učiteľov na spočítavanie vymeškaných hodín, keďže systém tieto polia na vysvedčeniach a výpisoch spočíta a vyplní automaticky.