Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

today 09.10.2019

Ako žiakov pripraviť na celoštátne testovanie čo najlepšie? Každý učiteľ má svoj osvedčený spôsob. Aby ste vedeli presnejšie zacieliť svoje snaženie, pripravili sme pre Vás nástroj, ktorý Vám pomôže určiť, ktorej oblasti je potrebné sa venovať.

V EduPage nájdete testy z Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov. Stačí ich žiakom prideliť na vypracovanie online a hneď budete vidieť, aké témy žiaci ovládajú a ktoré im ešte robia problém. Žiaci test môžu vypracovať na hodine alebo doma ako domácu úlohu. Nemusíte žiakom prideľovať celý test. Môžete si vybrať len časť otázok a ostatné si nechať na neskôr. Aby ste vernejšie simulovali podmienky testovania, môžete žiakom obmedziť čas na vypracovanie.

Každá otázka v teste má priradený výkonový štandard, ktorý sa ňou testuje. Keď žiaci test vypracujú, EduPage ich odpovede vyhodnotí a uloží. Vy nemusíte nič opravovať. Výsledky vidíte nielen podľa jednotlivých žiakov, ale aj podľa výkonových štandardov. Viete, ktorý štandard už majú žiaci zvládnutý. Nemusíte strácať čas zbytočným opakovaním tejto témy na hodine. Môžete svoju energiu sústrediť na štandardy, ktoré žiakom ešte nejdú a potrebujú si ich viac precvičiť.

Bez veľkej námahy ste zistili problémové témy a ešte jednoduchšie si ich môžete so žiakmi začať precvičovať. Vo svojom EduPage máte úlohy na precvičovanie hneď poruke.

Farebné kolieska v strome štandardov hovoria, ako žiaci štandardy v teste zvládli. Môžete si odtiaľto nechať zobraziť všetky úlohy, ktoré k danému štandardu v EduPage sú. Vyberte si tie, ktoré sa Vám páčia a prideľte ich žiakom na precvičenie. Nemusíte strácať čas hľadaním a vymýšľaním nových príkladov.

S EduPage sa ľahko zameriate na oblasti, v ktorých majú žiaci najväčšie problémy a pomôžete im dosiahnuť v testovaní výborné výsledky.

Podrobný postup nájdete v návode Príprava na testovanie

Pozrite si video návod Maturitné testy


Súvisiace články

Interaktívne hodiny

today 06.09.2019

EduPage interaktívne prezentácie umožňujú učiteľovi oživiť vyučovaciu hodinu, zaujať žiakov a zapojiť ich do výkladu učiva. Zároveň má učiteľ prehľad o tom, či žiaci učivu rozumejú.

Všetky svoje atraktívne učebné materiály a otázky, ktoré ste si vytvorili v EduPage, môžete premietnuť na interaktívnej tabuli alebo na projektore. Žiaci pritom nemusia iba sedieť a pozerať na tabuľu. Môžete ich aktívne zapojiť do deja.

Aby ste udržali ich pozornosť, vložte do svojej prezentácie kontrolné otázky. Žiaci na ne budú odpovedať pomocou svojich mobilov. Všetko prebieha v reálnom čase. Odpovede žiakov vidíte už počas prezentácie. K prezentácii sa pripoja jedným klikom vo svojej EduPage mobilnej aplikácii. Nemusia zadávať identifikačné číslo prezentácie, ani vytvárať si dočasné konto.

EduPage zapojí každého žiaka, nie len toho, kto práve stojí pri tabuli. Nemusíte nikoho vyvolávať. Každý žiak musí dávať pozor aby vedel odpovedať na Vaše otázky z prezentácie.

Chcete vo svojej triede podporovať spoluprácu medzi žiakmi? Nechajte ich pracovať v skupinách. Stačí, ak sa k prezentácii pripojí jeden žiak za celú skupinu. Vy len zobrazíte kartu s otázkou a diskusia v skupine môže začať.

Aby žiaci nepozerali celú hodinu do mobilu, môžete si nastaviť zobrazovanie prezentácie iba na tabuli. Až keď sa v prezentácii objaví karta s otázkou, zobrazí sa aj žiakom v mobile, aby na otázku mohli odpovedať. Karty bez otázky budú viditeľné iba na tabuli.

EduPage interaktívna hodina nepoužíva súťaženie. Nejde ani o rýchlosť. Jediné, na čom záleží je správna odpoveď. Tak interaktívna hodina nestráca svoj hlavný cieľ – naučiť.

Vyhodnotenie otázok nájdete vo Výsledkoch. Na konci hodiny z Výsledkov môžete žiakom udeliť malú jednotku za aktivitu, alebo body navyše. Ľahko ich zverejníte v žiackej knižke, aby aj rodičia vedeli, že ste s ich deťmi na hodine usilovne pracovali a niečo nové ich naučili.

EduPage interaktívna hodina nie je hra za odmenu na konci hodiny. Je to plnohodnotný spôsob vyučovania, ktorý Vám pomôže vzbudiť v žiakoch záujem o Váš predmet. Udržíte ich pozornosť a z vašej hodiny budú odchádzať nadšení.

Naučíte ich, že mobil sa dá využiť aj inak ako len na hranie. Žiaci budú mať z prezentácie príjemný zážitok a radi sa k nej vrátia aj doma. Prezentácie a učebné materiály nájdu vo svojom EduPage.

Na ďalšie Vaše hodiny sa budú žiaci tešiť.

Možnosť prezentovať na tabuli je už teraz vo Vašom EduPage. Pozrite si krátky video návod ako začať:


EduPage interaktívne hodiny


Súvisiace články

aScOrbit pre zriaďovateľov

today 30.04.2019

aScOrbit je cenný zdroj informácií pre zriaďovateľov škôl. Tento nástroj ponúka zriaďovateľom údaje o školách, ktoré majú vo svojej pôsobnosti. Nie je potrebné nič importovať. Školy nemusia robiť nič navyše. Systém ich nezaťažuje nijakou administratívou.

Osobitne zaujímavá je pre zriaďovateľa informácia o dochádzke žiakov. Či už kvôli „obedom zadarmo“, záškoláctvu alebo vyhláseniu chrípkových prázdnin. aScOrbit Vám na základe údajov o dochádzke vypočíta počet a sumu potrebnú na zaplatenie obedov, ako aj sumu, ktorú je potrebné vyzbierať od rodičov.

Zriaďovateľ nemusí pravidelne žiadať školy o poskytnutie údajov, ani kontrolovať, ktoré školy mu ešte údaje neposkytli. Kedykoľvek má prístup k všetkým potrebným informáciám za svoje školy.

Nemusíte mrhať čas spracovávaním údajov. Môžete sa sústrediť na ich vyhodnotenie. Ak zbadáte, že niečo nie je v poriadku, môžete zasiahnuť hneď. Údaje sa zobrazujú v reálnom čase. Nenastáva nesúlad medzi reálnym stavom v školách a vykazovaným stavom. Údaje sú vždy aktuálne.

Sú prehľadne usporiadané do kategórií ako Zoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky,...

Údaje sa zobrazujú sčítané za všetky školy dohromady, alebo jednotlivo pre každú školu zvlášť. Ľahko si z nich vyberiete tie, ktoré Vás zaujímajú. Máte možnosť filtrovať ich podľa školy, dátumu a ďalších kritérií.

Prehľadné štatistiky a zostavy Vám údaje prerátajú na priemerné a percentuálne hodnoty.

Použitie systému aScOrbit je výhodné pre všetkých zriaďovateľov s viac ako jednou školou. V systéme aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách na ktorých učia a ich rozvrhu; o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; o žiakoch a školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj spätne.

aScOrbit pre zriaďovateľov je možné objednať na stránke aScAgenda

Potrebujete, aby systém spracovával aj iné informácie, ako vyššie spomenuté? Kontaktujte nás na novinky@asc.sk

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

today 11.04.2019

Elektronická komunikácia medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi v EduPage je rýchla, spoľahlivá a pohodlná. Správy si môžu navzájom posielať učitelia, žiaci a rodičia.

Niektoré správy môžu mať väčšiu dôležitosť. Takéto správy môžete označiť ako dôležité. Vyžiadate si tak automatické potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Budete mať prehľad, kto si správu prečítal a kto ešte nie. Dôležité správy však používajte s rozvahou.

Komunikácia v EduPage má pre školu a učiteľov mnohé výhody.

 • Najrýchlejší kanál
  EduPage pre Vás vyberie najrýchlejšiu cestu, ako Vašu správu dostať k adresátovi. Všetci používatelia, ktorí používajú EduPage mobilnú aplikáciu, budú na správu upozornení notifikáciou v mobile. Ostatným používateľom príde dôležitá správa do EduPage, ale budú na ňu upozornení aj emailom.

 • Spoľahlivé doručenie
  Ak posielate správy cez EduPage, máte istotu, že sa k príjemcovi dostanú. Bežné e-maily nie sú spoľahlivé. Môžu skončiť v SPAMe, vrátia sa, lebo príjemca má plnú schránku, alebo sa stratia úplne.

 • Najbezpečnejšie prostredie
  Vždy komunikujete v bezpečnom prostredí EduPage. Žiaci nepotrebujú mať vytvorené e-mailové adresy, aby ste s nimi mohli komunikovať. Rodičia ani učitelia nemusia mať obavy. Žiaci môžu komunikovať len s osobami v rámci školy. Mimo EduPage si ktokoľvek môže vytvoriť konto na sociálnej sieti alebo e-mail s menom učiteľa či riaditeľa a predstierať, že komunikujú v mene školy. V EduPage sa to nemôže stať. Konto môžete vytvoriť iba vy. Každý má istotu, že v správe sú naozaj oficiálne informácie zo školy.

 • Najpohodlnejšie posielanie
  Nemusíte si viesť vlastnú databázu e-mailov. Na posielanie správ v EduPage nie je e-mailová adresa potrebná. Môžete písať správy každému, kto má v EduPage vytvorené konto. Rodičom, žiakom, kolegom učiteľom. Odpadáva problém so zháňaním kontaktov. Všetky kontakty sú súčasťou Vášho EduPage a sú vždy aktuálne.

 • Obojsmerná komunikácia
  Môžete si vyžiadať reakciu príjemcu. Ak označíte správu ako dôležitú, príde Vám potvrdenie o prečítaní správy príjemcom. Alebo pripojte k správe hlasovanie. Príjemca správy môže na ňu odpovedať jednoduchým zahlasovaním. Výsledky hlasovania máte kedykoľvek k dispozícii.

Pozrite si video návod: Správy

Podrobný návod: Ako poslať dôležitú správu?


Súvisiace články

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

today 20.03.2019

V mobilnej aplikácii EduPage pribudla možnosť Prihlasovanie. Spája v sebe prihlasovanie na akcie a prihlasovanie na konzultácie. Cez prihlasovanie na akcie sa žiaci môžu prihlásiť na semináre, krúžky, exkurzie a iné akcie. Prihlasovanie na konzultácie umožňuje rodičom aj žiakom rezervovať si u učiteľa čas na konzultáciu.

Samotná funkcia Prihlasovanie nie je nová. Teraz je však prístupná aj v mobilnej aplikácii. Na vytvorenie novej prihlasovacej akcie alebo na vypísanie konzultačných hodín nie je potrebné zapínať počítač. Akciu alebo konzultačnú hodinu vytvoríte jednoducho v mobile. Na vypísané konzultačné hodiny môžete rodičov upozorniť správou.

Všetko ostatné spraví za Vás EduPage. Pošle rodičom a žiakom na mobil notifikáciu o možnosti prihlasovania. Na akciu sa prihlásia priamo v aplikácii. Vy už len sledujete pribúdajúce prihlášky.

Ak je s prihlasovaním spojené vyberanie poplatku za akciu, máte možnosť automaticky v Platbách vytvoriť predpis na platbu pre rodičov. Rodičia v mobilnej aplikácii uvidia, akú sumu majú zaplatiť. Môžu zaplatiť priamo cez telefón. Nemusíte zbierať peniaze od žiakov.

Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete na stránke EduPage mobilná aplikácia


Súvisiace články