Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

today 03.11.2022

V EduPage pribudla nová verzia modulu Opatrenia/rozhodnutia.

Výchovné opatrenia viete zadať v EduPage. Schválené opatrenie vygenerujete a pritom aj automaticky zaevidujete v osobnom spise žiaka. Nemusíte teda rozmýšľať nad číslom rozhodnutia ani vydané rozhodnutie znovu zaraďovať do registratúry. Na žiadne udelené opatrenie sa nezabudne, nikde sa nestratí.

Povinnosť oboznámiť zákonného zástupcu tiež vyriešite cez EduPage.

Závažné opatrenia môže riaditeľ podpísať elektronickým podpisom. Ak máte pripravených viac opatrení, napríklad k štvrťročnej klasifikácii, môžete všetky schválené opatrenia podpísať hromadne.

V module eGovernment ľahko pošlete podpísané výchovné opatrenia oficiálne do e-schránky rodiča alebo ak ju rodič nemá aktívnu, môžete vytlačiť rovnopis a poslať ho bežnou poštou.

Systém je navrhnutý tak, aby ste si vedeli na škole robotu efektívne rozdeliť. Učiteľ opatrenie zadá, riaditeľ elektronicky podpíše, tajomníčka odošle. O každom opatrení viete presne v akom je stave, čo s ním ďalej robiť, máte kompletný prehľad a históriu zmien.

V každom prípade, všetky schválené výchovné opatrenia, či už závažné ale aj tie menej závažné sú automaticky odoslané rodičom do ich EduPage rodičovského konta. Rodičia teda budú informovaní určite. Vidia znenie opatrenia, môžu ho podpísať podobne ako podpisujú známky a vy máte prehľad, či už tak spravili a kedy.

Správanie, poznámky, pochvaly


Súvisiace články

Známky a hodnotenie


Ďalšie články

eGovernment a aScRegistratúra

Vyzdvihovanie zo školy

Ako si zatriediť učebné materiály?