10.03.2023

Zápisnice

24.01.2023

Platby kartou

07.11.2022

Straty a nálezy

03.11.2022

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

15.07.2022

eGovernment a aScRegistratúra

10.11.2021

Vyzdvihovanie zo školy

21.06.2021

Ako si zatriediť učebné materiály?

21.06.2021

Zálohovanie príprav

17.06.2021

Diplomy

17.05.2021

Tlač variantov testov

23.04.2021

Opravovanie odfotených riešení

08.10.2020

Žiadosti

27.08.2020

Moje hodiny

20.03.2020

Námety na online vzdelávanie žiakov

09.10.2019

Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

06.09.2019

Interaktívne hodiny

30.04.2019

aScOrbit pre zriaďovateľov

11.04.2019

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

20.03.2019

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

14.12.2018

Známky a hodnotenie

15.11.2018

Elektronické ospravedlnenky

14.11.2018

Novinky na školskej EduPage stránke

07.11.2018

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?

22.06.2018

Ako EduPage pomáha učiť

11.06.2018

Jednoduché spravovanie peňažných zbierok

16.04.2018

Automatická notifikácia neospravedlnených absencií

07.12.2017

Čas na zmenu dizajnu webstránky?

10.11.2017

Online platby rodičov škole

03.11.2017

Progres študenta

31.10.2017

Editor noviniek

07.06.2017

Automatizovanie školského stravovania

10.05.2017

aScSmartBox

07.06.2016

Elektronická prihláška

12.05.2016

Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie

14.10.2015

Platobný systém prepojený s EduPage

17.08.2015

Automatické online zálohy pre systém aScAgenda Komplet

25.06.2015

Archivácia výstupov ETK na webe

02.06.2015

Poznámky a rozhodnutia

18.05.2015

aScDochádzka a bezpečná škola

12.05.2015

Prípravy na vyučovanie v mobile

05.05.2015

Prijímacie skúšky

29.04.2015

Testovanie 9

24.04.2015

Rodičovské združenia a konzultačné hodiny

13.03.2015

Prihláška na strednú školu

19.02.2015

SK alebo SR?

11.02.2015

Úplne automatizovaná tlač triednych výkazov

07.11.2014

Elektronické tematické plány

04.02.2015

Stravovací systém od aSc

05.12.2014

Rodičovské kontá

20.11.2014

Dochádzkový systém od aSc

14.01.2015

Nové vzory vysvedčení 2015