Žiadosti

today 08.10.2020

Predstavujeme Vám riešenie Vašich starostí so spracovávaním a vybavovaním žiadostí a vyhlásení. Modul Žiadosti / Vyhlásenia je jednotný systém na elektronické podávanie žiadostí rodičov voči triednemu učiteľovi a taktiež na podávanie žiadostí učiteľov voči nadriadeným. Na tomto mieste môžete tiež spravovať všetky vyhlásenia.

Rodičia žiadajú školu o uvoľnenie žiaka na súťaže, sústredenia, zápasy, alebo podávajú vyhlásenia, napríklad vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Učitelia žiadajú o uvoľnenie z vyučovania z dôvodu návštevy lekára, ošetrovania člena rodiny, účasti na vzdelávaní, alebo len potrebujú oznámiť vedeniu, že nemôžu prísť do práce z dôvodu choroby. Taktiež môžu požiadať vedenie o schválenie a preplatenie drobného nákupu potrebných pomôcok alebo nahlásiť poruchu či problém v učebni.

O žiadostiach máte prehľad kedykoľvek a kdekoľvek. Oprávnená osoba je o žiadosti čakajúcej na schválenie informovaná správou hneď po jej podaní. Má možnosť žiadosť schváliť alebo zamietnuť. Všetky ďalšie procesy spojené so schválením žiadosti vyriešite hneď pri schvaľovaní, na nič nezabudnete. V prípade schválenia žiadosti o uvoľnenie žiaka systém automaticky ponúkne vytvorenie ospravedlnenky na zadané obdobie. V prípade schválenia žiadosti učiteľa systém automaticky pridá učiteľa medzi chýbajúcich učiteľov do suplovania a zároveň ponúkne najvhodnejšieho suplujúceho. Hotovo.
Ak učiteľ nahlási poruchu v učebni, školník sa o nej hneď dozvie. Má prehľad všetkých problémov, ktoré treba vyriešiť a môže si lepšie zorganizovať prácu. Tam, kde by vyplnené papierové tlačivo bolo iba začiatok, s EduPage Žiadosťami ste práve všetko vyriešili.

S elektronickým vyhlásením o bezinfekčnosti sa Vám nestane, že žiak ho cestou do školy stratí, alebo zabudne doma na stole. Vyhlásenie bude mať triedny učiteľ aj vedenie školy u seba hneď, ako ho rodič podá, uložené v zozname vyhlásení. Aj keby rodič zabudol vyhlásenie doložiť, stačí ho upozorniť a môže ho ihneď podať zo svojej EduPage mobilnej aplikácie, nech je kdekoľvek.

Všetky typy žiadostí je možné podávať a schvaľovať aj v mobilnej aplikácii. Nemusíte čakať, kým sa dostanete k počítaču. Ani žiadosť podaná na poslednú chvíľu Vás teda neprekvapí. V mobilnej aplikácii sa o nej hneď dozviete a môžete ju jedným ťukom schváliť alebo zamietnuť.

Všetky podané, schválené aj zamietnuté žiadosti sú prehľadne a bezpečne uložené na jednom mieste. Žiadna žiadosť sa v procese spracovania nestratí. Žiadna žiadosť sa náhodne neobjaví po termíne. Každú žiadosť si môžete kedykoľvek dohľadať. Zmeny v stave vybavovania žiadostí sa zaznamenávajú. Môžete si určiť, kto má oprávnenie žiadosti schvaľovať.

Autor žiadosti je o zmenách aj schválení alebo zamietnutí upovedomený správou. V prípade potreby je k žiadosti možné pripojiť prílohu, alebo jedným klikom odhlásiť obed. Každú žiadosť, ktorá ešte nebola schválená alebo zamietnutá môže jej autor zrušiť.

Ak chcete na Vašej škole spracovávať žiadosti elektronicky, stačí si aktivovať modul Žiadosti / Vyhlásenia. Už teraz je súčasťou Vášho EduPage.

Administrátor – ako povoliť podávanie žiadostí


Súvisiace články

Elektronické ospravedlnenky

Komunikácia v EduPage a dôležité správy


Ďalšie články

Moje hodiny

Námety na online vzdelávanie žiakov

Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?