Celoštátne testovanie – Ktoré témy treba precvičiť?

today 09.10.2019

Ako žiakov pripraviť na celoštátne testovanie čo najlepšie? Každý učiteľ má svoj osvedčený spôsob. Aby ste vedeli presnejšie zacieliť svoje snaženie, pripravili sme pre Vás nástroj, ktorý Vám pomôže určiť, ktorej oblasti je potrebné sa venovať.

V EduPage nájdete testy z Testovania 5, Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky z predchádzajúcich rokov. Stačí ich žiakom prideliť na vypracovanie online a hneď budete vidieť, aké témy žiaci ovládajú a ktoré im ešte robia problém. Žiaci test môžu vypracovať na hodine alebo doma ako domácu úlohu. Nemusíte žiakom prideľovať celý test. Môžete si vybrať len časť otázok a ostatné si nechať na neskôr. Aby ste vernejšie simulovali podmienky testovania, môžete žiakom obmedziť čas na vypracovanie.

Každá otázka v teste má priradený výkonový štandard, ktorý sa ňou testuje. Keď žiaci test vypracujú, EduPage ich odpovede vyhodnotí a uloží. Vy nemusíte nič opravovať. Výsledky vidíte nielen podľa jednotlivých žiakov, ale aj podľa výkonových štandardov. Viete, ktorý štandard už majú žiaci zvládnutý. Nemusíte strácať čas zbytočným opakovaním tejto témy na hodine. Môžete svoju energiu sústrediť na štandardy, ktoré žiakom ešte nejdú a potrebujú si ich viac precvičiť.

Bez veľkej námahy ste zistili problémové témy a ešte jednoduchšie si ich môžete so žiakmi začať precvičovať. Vo svojom EduPage máte úlohy na precvičovanie hneď poruke.

Farebné kolieska v strome štandardov hovoria, ako žiaci štandardy v teste zvládli. Môžete si odtiaľto nechať zobraziť všetky úlohy, ktoré k danému štandardu v EduPage sú. Vyberte si tie, ktoré sa Vám páčia a prideľte ich žiakom na precvičenie. Nemusíte strácať čas hľadaním a vymýšľaním nových príkladov.

S EduPage sa ľahko zameriate na oblasti, v ktorých majú žiaci najväčšie problémy a pomôžete im dosiahnuť v testovaní výborné výsledky.

Podrobný postup nájdete v návode Príprava na testovanie

Pozrite si video návod Maturitné testy


Súvisiace články

Progres študenta

Ako EduPage pomáha učiť

Testovanie 9


Ďalšie články

Interaktívne hodiny

aScOrbit pre zriaďovateľov

Komunikácia v EduPage a dôležité správy