Ako EduPage pomáha učiť

today 22.06.2018


Radi by sme Vám predstavili aktualizáciu EduPage. Zmenami, ktoré aktualizácia prináša, sa EduPage ešte viac posúva od administrácie vyučovania k samotnému vyučovaniu. Naším cieľom je, aby EduPage preberal na seba aspoň časť rutinnej práce, ktorú pri učení musíte robiť: prípravy, hľadanie vhodných materiálov, opravy písomiek, sledovanie výsledkov jednotlivých žiakov. EduPage tým vytvára priestor a umožňuje učiteľom sústrediť sa ešte vo väčšej miere na samotné učenie.

Čo je teda nové?

Flexibilné narábanie s učebnými materiálmi

Všetky prípravy, poznámky, testové otázky či iné materiály je odteraz možné zadať do príprav vo forme kariet. Tieto je možné ľahko kombinovať do testov, či prezentácií. Takisto môžete sledovať, na ktoré otázky žiaci vedia odpovedať a ktoré otázky im robia problémy.

Namiesto PDF súboru s viacerými úlohami, ktorý sa ťažko upravuje, či DOC súboru, ktorý musíte otvoriť a zisťovať, čo vlastne obsahuje, vám EduPage umožní jednoducho označiť pár úloh vo vašej vlastnej databáze a vytvoriť z nich test.

Štandardy

Novinkou je aj využívanie výkonových štandardov ŠVP v EduPage. Použitie štandardov prináša niekoľko výhod:

1. Materiály sa dajú ľahko zdieľať medzi učiteľmi. Každý materiál – či už je to prezentácia, obrázok, alebo testová otázka, je možné „označiť“ štandardom, ktorého sa materiál týka. Keď si potom v EduPage vyberiete konkrétny štandard, zobrazia sa vám všetky materiály, ktoré iní učitelia ku nemu zdieľajú.

2. Použijete vždy ten správny materiál. Nestane sa vám, že v teste, ktorý ste stiahli z internetu, bude príklad obsahujúci zatiaľ neprebrané učivo.

3. Štandardy sa dajú priamo napojiť na váš plán. Jednoducho si k témam svojho plánu môžete priradiť príslušné štandardy. Následne vo vašich prípravách potom uvidíte okrem svojich materiálov aj všetky materiály iných učiteľov, ktoré vytvorili ku priradeným štandardom. Z nich si potom môžete vybrať tie, ktoré sa vám hodia.

Upevňovanie vedomostí

Nová verzia EduPage obsahuje funkcie, ktoré Vám umožnia naplno využiť Vaše prípravy nielen pred hodinou či na hodine. Žiaci si sami doma môžu overiť, či pochopili učivo. A ak nepochopili, môžu si znova pozrieť vašu prezentáciu alebo iné materiály. Je šanca, že prídu do školy lepšie pripravení.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov

Vďaka materiálom rozčleneným na jednotlivé karty i vďaka používaniu výkonových štandardov získate aj ďalšiu výhodu:

Všetky výsledky domácich prác alebo školských testov máte prehľadne k dispozícii. Výsledky sa zobrazujú podľa jednotlivých študentov, otázok i jednotlivých štandardov. Ešte pred ďalšou hodinou vidíte, čo robí žiakom problém. Možno sa tomu na tejto konkrétnej hodine treba ešte povenovať. Ak je čas, môžete s konkrétnym žiakom prejsť to, čomu nerozumie, prípadne mu odporučiť ďalšie materiály. Alebo zaangažovať rodiča. EduPage totiž žiakovi jeho odpovede okamžite opraví. Je dôležité, aby žiaci čo najskôr zistili, čo presne nevedia. Ak žiak niečo nepochopil na prvej hodine, nebude stíhať ani na ďalších a veľmi ťažko bude dobiehať.

Rodičia budú na vašej strane. Nebudú spochybňovať vaše hodnotenie. Presne uvidia, na ktoré otázky ich dieťa nevedelo odpovedať. Nebudú hľadať po internete rôzne materiály. V učebnom pláne budú vidieť, čomu sa treba s dieťaťom venovať.

Tlačené testy

EduPage umožňuje všetky otázky alebo testy vytlačiť. Ponúka vám aj nástroj na opravovanie vytlačených písomiek tak, aby ste neprišli o všetky užitočné informácie o výsledkoch.

Editor materiálov

Nie je problém do príprav nahrať powerpointové prezentácie, pdf, či wordové dokumenty. Vytváranie materiálu priamo cez EduPage je ale výhodnejšie. Nemusíte riešiť, či žiak na mobile uvidí prezentáciu správne, či písmenká nebudú príliš malé. V prípade vytvárania otázok je výhod ešte viac. Editor kariet je jednoduchý, ale umožní vám pohodlne vytvoriť materiály od jednoduchého textu, ABCD otázok až po interaktívne slepé mapy.

Prepojenie na známky

Priamo pri vyhodnocovaní testu môžete zadať známku. EduPage sám vytvorí udalosť v IŽK, prípadne aj sám známku vypočíta z výsledkov. Žiak sa dozvie presne tému, z ktorej dostal známku. Môže si pozrieť svoje odpovede. Ak má medzery vo vedomostiach, má k dispozícii prezentáciu a ďalšie testové otázky. Známka tak ozaj splní svoju informačnú funkciu a označí to, čomu sa treba ešte venovať.

Informovanie o písomkách a domácich úlohách

Nová verzia EduPage obsahuje aj možnosť oznámiť témy/štandardy, z ktorých bude písomka (študijné témy). Okrem toho, že žiakovi oznámite termín konania písomky, Edupage mu aj ukáže materiály k danej téme, napríklad príklady na prepočítanie. Nie sme naivní a nemyslíme si, že všetci žiaci okamžite začnú so samoštúdiom a pred každou písomkou si pozorne naštudujú každú vetu z vami pripravených materiálov. Avšak šanca, že sa žiak pripraví, je väčšia, ak je žiak v správnom čase upozornený a ak je materiál dostupný na dva kliky. Ak túto šancu žiak nevyužije, minimálne sa rodič nemôže sťažovať. Ukážete mu, kde mal synátor materiály na precvičenie pred písomkou. Nabudúce už možno dohliadne, aby sa jeho génius nehral na mobile alebo Youtube celý večer, ak netuší, či Ameriku objavili pred prvou svetovou vojnou alebo až po nej.

Záverečné ustanovenia

Nemáme jasnú odpoveď, ako najlepšie učiť. Žiaci a aj učitelia sú rôzni, zrejme ani neexistuje jediná správna cesta. Snažili sme sa ponúknuť funkcie, ktoré môžete, ale nemusíte využívať. Môžete EduPage použiť na vytlačenie testov z materiálov, ktoré pripravili vaši kolegovia. Môžete EduPage použiť na vytváranie vlastných otázok. Môžete EduPage použiť na organizáciu materiálov cez Plány a prípravy. Oznámiť žiakom, čo ste preberali a čo z toho by mali vedieť. V každom prípade - táto verzia EduPage rozhodne nie je posledná, budeme ju ďalej vylepšovať a potešia nás všetky Vaše pripomienky či návrhy.

Pozrite si malú ukážku nových funkcií EduPage (videonávody):
Plány a prípravy v Edupage
Vytváranie testov v Edupage
Vytváranie prezentácií v Edupage


Ďalšie články

Jednoduché spravovanie peňažných zbierok

Automatická notifikácia neospravedlnených absencií

Čas na zmenu dizajnu webstránky?