Čas na zmenu dizajnu webstránky?

today 07.12.2017


Pozorujeme, že počet používateľov, ktorí si pozerajú Edupage webové stránky na mobilných zariadeniach stále rastie.

Chceme, aby mali používatelia z prezerania Vašich školských stránok príjemný zážitok. Preto sme pre Vás pripravili nové responzívne dizajny. Obsah prezeranej stránky sa automaticky preusporiada a prispôsobí veľkosti displeja. Zároveň prinášajú Vašim stránkam moderný vzhľad.

Prechod na nový responzívny dizajn je jednoduchý. Aby prebehol hladko, pripravili sme pre Vás sprievodcu nastavením webových stránok.

Predstavuje nový spôsob práce na zmene dizajnu. Práca na novom dizajne nie je priebežne zverejňovaná. V pridanej funkcii Varianty dizajnu si vzhľad stránky pripravíte ešte pred jej zverejnením. O zverejnení rozhodnete Vy, keď budete s novým dizajnom spokojní. V pokoji si vytvorte viacero variantov nového dizajnu a porovnajte ich. Verejnosť bude zatiaľ vidieť starý dizajn.

Darujte sebe aj Vašim používateľom moderný dizajn školských stránok.

Video:

O vytváraní dizajnov

O prechode na nový dizajn

Podrobnejšie informácie:

O vytváraní dizajnov

Prečo nový dizajn?


Ďalšie články

Online platby rodičov škole

Progres študenta

Editor noviniek