Automatická notifikácia neospravedlnených absencií

today 16.04.2018


V každej triede sa nájdu rodičia, ktorí neospravedlňujú absencie svojich detí svedomito a načas. V takých situáciách Vám EduPage ponúka funkciu automatických notifikácií, ktorú si škola môže nastaviť podľa vlastnej potreby.

Zvyčajne, keď učiteľ zadá chýbanie žiakovi, rodič je upozornený notifikáciou a môže hodiny ospravedlniť. Ak však rodič ospravedlnenku nezadá do školou nastaveného času (napr. do dvoch dní), EduPage ho automaticky upozorní a povinnosť mu pripomenie. Bude ju pripomínať dovtedy, dokiaľ si ju nesplní a tým triednemu učiteľovi ušetrí čas a energiu, ktorú by inak musel venovať opakovanému kontrolovaniu nevyriešených absencií v dochádzke svojich žiakov.

Akonáhle rodič zadá elektronickú ospravedlnenku, triedny učiteľ môže následne absenciu označiť ako vybavenú.

Veríme, že Vám tento nový modul ďalej pomôže zjednodušiť prácu. Budeme radi, ak nám dáte vedieť akékoľvek Vaše postrehy alebo návrhy na vylepšenie tohto modulu. Budeme ho ďalej vyvíjať podľa Vašich požiadaviek.

Prezrite si rýchly návod ako modul používať:

Upozorňovanie rodičov, ktorí majú nevyriešenú dochádzku

Pozrite si aj videá o zadávaní elektronických ospravedlneniek:

Elektronické ospravedlnenky - rodič

Ospravedlnenky cez mobil

Jednoduchý návod pre triedneho učiteľa:

Ako umožniť rodičom zadávanie elektronických ospravedlneniek


Súvisiace články

Elektronické ospravedlnenky


Ďalšie články

Čas na zmenu dizajnu webstránky?

Online platby rodičov škole

Progres študenta