Testovanie 9

today 29.04.2015
Dňa 15. apríla 2015 prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Cieľom testovania bolo získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3), porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Po tom, ako deviataci v škole dopíšu testy, začína sa s hodnotením. Testovanie 9 sa z viacerých dôvodov hodnotí centrálne – pre všetky školy na jednom mieste. Veľkým prínosom centrálneho hodnotenia je možnosť vytvoriť rebríček všetkých testovaných žiakov. A práve poradie v tomto rebríčku pre každý predmet tvorí percentil – číslo znamenajúce “koľko percent rovesníkov som predbehol”.

Žiak sa zúčastňuje testov z minimálne dvoch hodnotených predmetov, a z každého predmetu vznikajú dve hodnotenia (percento úspešnosti a spomínaný percentil), ktoré treba uviesť na  prihlášku na strednú školu. Pre bežnú školu so 70 deviatakmi ide o 280 desatinných čísel (70 žiakov * 2 predmety * 2 hodnotenia), ktoré treba zadať do informačného systému. Je teda jasná potreba automatizácie (ktože by toto chcel v dnešnej dobe zadávať ručne).

V spolupráci s NÚCEM (inštitúciou hodnotiacou testy) sme v školskom roku 2014/2015 ako novinku pre školy pripravili možnosť prevziať tieto výsledky elektronicky. Táto možnosť platí pre všetky základné a stredné školy, a je k dispozícii bezplatne. V termíne od 30. apríla 2015, sa budú dať prevziať výsledky pre základné školy. Stredné školy môžu výsledky Testovania 9 pre svojích prijímačkových žiakov stiahnuť už 29. apríla. 2015. Návod, ako sa prihlásiť, je možné nájsť tu: www.pomoc.skoly.org/?1765

Výsledky Testovania 9 sú opäť ukážkovým príkladom základného konceptu informačného systému ascAgenda: “Raz zadať, veľa krát použiť.”. Výsledky sa totiž nielen dokážu vytlačiť na tlačivá, ale zobrazia sa aj v internetovej žiackej knižke. Rodič/žiak – zrejme zo všetkých najzvedavejší – sa môže výsledky Testovania 9 dozvedieť okamžite, prostredníctvom Edupage stránky alebo mobilnej aplikácie Edupage. www.pomoc.skoly.org/?1781

Ďalšie články

Rodičovské združenia a konzultačné hodiny

Výsledky maturitnej skúšky

Prihláška na strednú školu