Prihláška na strednú školu

today 13.03.2015
Keď sa deviatak rozhodne ísť na strednú školu (alebo piatak na osemročné gymnázium), istotne sa stretne s prihláškou obsahujúcou značné množstvo údajov. Svoje meno či priezvisko vo formulári vyplní ľahko, avšak pospomínať si na všetky známky z posledných štyroch rokov základnej školy môže byť veľký problém. A to dokonca aj pre čistých jednotkárov - tí si musia spomenúť, v ktorom roku absolvovali aký predmet.

Aby sme túto činnosť žiakom, rodičom, a vlastne aj škole čo najviac uľahčili, pripravili sme automatickú tlač týchto prihláškových formulárov. Systém asc Agenda totiž vie o všetkých známkach z vysvedčení za celú históriu štúdia.

Zabehnuté postupy distribúcie prihlášok na základných školách sú rôzne - a často krát dobre vymyslené. Preto sme sa snažili v každom nájsť priestor najväčšej prácnosti, a ten čo najviac zjednodušiť.

Ak základná škola pomáha rodičom svojich žiakov tým, že im vytlačí hotové papiere na mieru, nájde funkciu v programe asc Agenda.

Ak chce škola ponechať možnosť tlače na rodičovi/žiakovi, môže im poskytnúť prístup do internetovej žiackej knižky, kde nájdu novú funkciu tlače prihlášky. V tomto prípade je dokonca možnosť automaticky vyplniť aj cieľovú strednú školu a odbor. Rodičovi sa tým uľahčí rozhodovanie a najmä hľadanie kódu konkrétnej strednej školy.

Viac informácií nájdete v návode: www.pomoc.skoly.org/?1757

Ďalšie články

SK alebo SR?

Kompetencie

Úplne automatizovaná tlač triednych výkazov