Úplne automatizovaná tlač triednych výkazov

today 11.02.2015
V každej škole sa počas školského roku udeje veľa zmien. Prijatie nových žiakov, kde-tu sa niekto odsťahuje, vznikajú rôzne dôvody pre prerušenie štúdia (či už zdravotné, odcestovanie rodičov, alebo hoci aj materská dovolenka).

Túto skutočnosť sme si už dlho uvedomovali, a vždy sme chceli, aby náš systém ascAgenda bol užitočnou pomôckou nielen pre učiteľov, ale aj pre vedenie školy, ktoré potrebuje vytvárať množstvo administratívnych tlačených výstupov. Každú novú funkciu však pred samotným zavedením do systému dôkladne zvažujeme: či sa kvôli pár číslam, ktoré aj tak z pozície riaditeľa či zástupcu viete, oplatí v elektronickom systéme vypĺňať čiastkové údaje na vznik týchto čísel. Konkrétne napríklad ak viete, že Vám počas školského roku odišli traja žiaci, je oveľa rýchlejšie napísať do kolónky číslo "3", ako vytvoriť tri záznamy o odchode konkrétnych žiakov zo školy, každého ku danému niektorému dňu. Iná je situácia, ak tieto čiastkové údaje tak-či-tak vopred zadané máte, lebo ste ich zadávali v okamihu, keď nastali (hneď pri odchode konkrétneho žiaka). Vtedy vytvorenie výkazu nevyžaduje žiadnu prácu navyše, iba klik na vytvorenie výstupu.

S veľkým potešením však zisťujeme, že výrazne narástol podiel škôl, ktoré majú v poriadku aj túto priebežnú elektronickú evidenciu. A tak sa nám spoločne otvárajú dvere pre automatizáciu tých procesov, ktoré boli doteraz zdĺhavé a namáhavé. V nedávnej dobe pre Vás do systému ascAgenda pribudli triedne výkazy pre základnú školu: 344 a 345.

Tým, že ide o komplet údajmi vyplnené tlačivá, do ktorých už netreba vstupovať a ani nič vpisovať, existuje aj možnosť exportu do súboru PDF. Ušetríte aj náklady na samotnú tlač a zjednoduší sa archivácia. Skrátka všetko čisto elektronicky.

Ďalšie články

Elektronické tematické plány

Stravovací systém od aSc

Rodičovské kontá