Rodičovské kontá

today 05.12.2014

Do systému ascAgenda pribudla možnosť vytvoriť špeciálne kontá pre rodičov Vašich žiakov.

Škola tým získa tieto výhody:  1. Triedny učiteľ môže povoliť elektronické ospravedlnenky a ušetriť si prácu so zadávaním ospravedlneniek, keďže tieto zadajú za neho rodičia. Triednemu stačí iba ospravedlnenku od rodiča prijať alebo zamietnuť. Vymeškané hodiny sa automaticky ospravedlnia aj v dochádzke, aj v ETK.
  1. Učiteľ, ktorý zadal známku vidí, že známku podpísal naozaj rodič: http://www.triednakniha.sk/#!/videos/410
  2. Učiteľ môže poslať správu iba rodičom.
  1. Školskému administrátorovi odpadne starosť so zabudnutými heslami. V agende iba zadáte email na rodiča, tomuto sa pošle heslo a keď ho náhodou zabudne, môže si ho dať zaslať na tento email.
  1. Školskému administrátorovi odpadne aj starosť so zadávaním a obnovovaním emailov. Tieto totiž môžu zadávať aj triedni učitelia na školskej www stránke. Ak sa teda rodičovi zmení emailová adresa, netreba ísť cez EduPage administrátora.
Elektronické ospravedlnenky môže rodič zadať cez mobil: http://www.triednakniha.sk/#!/videos/401

Alebo na školskej www stránke: http://www.triednakniha.sk/#!/videos/6

Pozrite si aj návod, ako môže administrátor alebo triedny učiteľ zadať emaily na rodičov: http://pomoc.edupage.sk/?1127

Veríme, že Vás toto rozšírenie zaujme a tešíme sa na Vaše pripomienky a návrhy.


Ďalšie články

Dochádzkový systém od aSc

O spoločnosti aSc

Nové vzory vysvedčení 2015