Interaktívne hodiny

today 06.09.2019

EduPage interaktívne prezentácie umožňujú učiteľovi oživiť vyučovaciu hodinu, zaujať žiakov a zapojiť ich do výkladu učiva. Zároveň má učiteľ prehľad o tom, či žiaci učivu rozumejú.

Všetky svoje atraktívne učebné materiály a otázky, ktoré ste si vytvorili v EduPage, môžete premietnuť na interaktívnej tabuli alebo na projektore. Žiaci pritom nemusia iba sedieť a pozerať na tabuľu. Môžete ich aktívne zapojiť do deja.

Aby ste udržali ich pozornosť, vložte do svojej prezentácie kontrolné otázky. Žiaci na ne budú odpovedať pomocou svojich mobilov. Všetko prebieha v reálnom čase. Odpovede žiakov vidíte už počas prezentácie. K prezentácii sa pripoja jedným klikom vo svojej EduPage mobilnej aplikácii. Nemusia zadávať identifikačné číslo prezentácie, ani vytvárať si dočasné konto.

EduPage zapojí každého žiaka, nie len toho, kto práve stojí pri tabuli. Nemusíte nikoho vyvolávať. Každý žiak musí dávať pozor aby vedel odpovedať na Vaše otázky z prezentácie.

Chcete vo svojej triede podporovať spoluprácu medzi žiakmi? Nechajte ich pracovať v skupinách. Stačí, ak sa k prezentácii pripojí jeden žiak za celú skupinu. Vy len zobrazíte kartu s otázkou a diskusia v skupine môže začať.

Aby žiaci nepozerali celú hodinu do mobilu, môžete si nastaviť zobrazovanie prezentácie iba na tabuli. Až keď sa v prezentácii objaví karta s otázkou, zobrazí sa aj žiakom v mobile, aby na otázku mohli odpovedať. Karty bez otázky budú viditeľné iba na tabuli.

EduPage interaktívna hodina nepoužíva súťaženie. Nejde ani o rýchlosť. Jediné, na čom záleží je správna odpoveď. Tak interaktívna hodina nestráca svoj hlavný cieľ – naučiť.

Vyhodnotenie otázok nájdete vo Výsledkoch. Na konci hodiny z Výsledkov môžete žiakom udeliť malú jednotku za aktivitu, alebo body navyše. Ľahko ich zverejníte v žiackej knižke, aby aj rodičia vedeli, že ste s ich deťmi na hodine usilovne pracovali a niečo nové ich naučili.

EduPage interaktívna hodina nie je hra za odmenu na konci hodiny. Je to plnohodnotný spôsob vyučovania, ktorý Vám pomôže vzbudiť v žiakoch záujem o Váš predmet. Udržíte ich pozornosť a z vašej hodiny budú odchádzať nadšení.

Naučíte ich, že mobil sa dá využiť aj inak ako len na hranie. Žiaci budú mať z prezentácie príjemný zážitok a radi sa k nej vrátia aj doma. Prezentácie a učebné materiály nájdu vo svojom EduPage.

Na ďalšie Vaše hodiny sa budú žiaci tešiť.

Možnosť prezentovať na tabuli je už teraz vo Vašom EduPage. Pozrite si krátky video návod ako začať:


EduPage interaktívne hodiny


Súvisiace články

Známky a hodnotenie

Ako EduPage pomáha učiť

Prípravy na vyučovanie v mobile


Ďalšie články

aScOrbit pre zriaďovateľov

Komunikácia v EduPage a dôležité správy

Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii