Prihlasovanie na akcie v EduPage mobilnej aplikácii

today 20.03.2019

V mobilnej aplikácii EduPage pribudla možnosť Prihlasovanie. Spája v sebe prihlasovanie na akcie a prihlasovanie na konzultácie. Cez prihlasovanie na akcie sa žiaci môžu prihlásiť na semináre, krúžky, exkurzie a iné akcie. Prihlasovanie na konzultácie umožňuje rodičom aj žiakom rezervovať si u učiteľa čas na konzultáciu.

Samotná funkcia Prihlasovanie nie je nová. Teraz je však prístupná aj v mobilnej aplikácii. Na vytvorenie novej prihlasovacej akcie alebo na vypísanie konzultačných hodín nie je potrebné zapínať počítač. Akciu alebo konzultačnú hodinu vytvoríte jednoducho v mobile. Na vypísané konzultačné hodiny môžete rodičov upozorniť správou.

Všetko ostatné spraví za Vás EduPage. Pošle rodičom a žiakom na mobil notifikáciu o možnosti prihlasovania. Na akciu sa prihlásia priamo v aplikácii. Vy už len sledujete pribúdajúce prihlášky.

Ak je s prihlasovaním spojené vyberanie poplatku za akciu, máte možnosť automaticky v Platbách vytvoriť predpis na platbu pre rodičov. Rodičia v mobilnej aplikácii uvidia, akú sumu majú zaplatiť. Môžu zaplatiť priamo cez telefón. Nemusíte zbierať peniaze od žiakov.

Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete na stránke EduPage mobilná aplikácia


Súvisiace články

Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie

Online platby rodičov škole


Ďalšie články

Známky a hodnotenie

Elektronické ospravedlnenky

Novinky na školskej EduPage stránke