Novinky na školskej EduPage stránke

today 14.11.2018

Škola je živé spoločenstvo, kde sa stále niečo deje.

Najkrajšie udalosti zo života školy sa zaznamenajú na školskej webovej stránke v Novinkách. Oslava výročia, pozvánka na deň otvorených dverí, dojmy z divadelného predstavenia, únava zo školského výletu, zábava v škole v prírode, smútok z rozlúčky s maturantmi, ...

Pre zaneprázdnených rodičov sú Novinky vítaným kontaktom so svetom, v ktorom ich dieťa žije.

Okrem radostných udalostí sa v Novinkách objavujú dôležité oznámenia, ktoré je potrebné, aby sa k rodičom dostali. Napr. rodičovské združenie, štrajk kuchárok, riaditeľské voľno, zmena čísla účtu školy, ...

Vtedy je potrebné, aby si Novinku prečítalo čo najviac rodičov.

Rodičia nezistia, že na webovej stránke školy je novinka. Nekontrolujú každý deň školské stránky.

Určite však často chodia na školské EduPage stránky. Podpisujú známky, zadávajú ospravedlnenky, žiadosti, platby, odhlasujú obedy.

Pri prihlasovaní sa im zobrazia aj najnovšie školské novinky.

Rodičia, ktorí sa do EduPage prihlasujú cez EduPage mobilnú aplikáciu majú prístup k školským novinkám ešte jednoduchší. Vždy, keď na stránku nahráte novú novinku, príde im do mobilu notifikácia a novinku si môžu hneď prečítať.

Novinku v EduPage vytvoríte rýchlo a jednoducho. Napíšete text, pridáte fotografie a okamžite publikujete na školský web.

Ak sa o Editore noviniek chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš blog Editor noviniek. Alebo si ho rovno vyskúšajte.


Súvisiace články

Editor noviniek

Čas na zmenu dizajnu webstránky?


Ďalšie články

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?

Ako EduPage pomáha učiť

Jednoduché spravovanie peňažných zbierok