Automatizovanie školského stravovania

today 07.06.2017

Predstavu o tom, čo vlastne má stravovací systém robiť, si vysvetľuje každá škola inak. Skutočne je až prekvapujúce, ako veľmi sa líšia očakávania. Čo je pre niektorú školskú jedáleň kľúčová vlastnosť systému, iná pokladá za zbytočnú administratívnu záťaž.

Napriek tomu sme si predsavzali vytvoriť systém na jednej strane dostatočne všeobecný, ale zároveň aj dostatočne flexibilný a konfigurovateľný. Po niekoľkých rokoch vývoja a zdokonaľovania si trúfame povedať, že výsledný produkt vie pomôcť každej škole.

Ak teda stále používate papierové lístky, alebo musí vedúca jedálne sedieť pri telefóne kvôli odhlasovaniu stravy, či azda nútite stravníkov deň vopred jedlo "orážať", je najvyšší čas porozmýšľať o automatizácii. Nemusíte hneď používať všetky vlastnosti, stačí začať s málom, a postupne pridávať podľa vlastného uváženia.

Čo teda systém už dokáže?

 • Prihlasovanie a odhlasovanie
  Ak dieťa chýba, rodič ho vie odhlásiť ľahko cez svoje konto v internetovej žiackej knižke. Taktiež vidí presne ktoré dni sa dieťa stravuje.
 • Žiaci a učitelia z iných škôl
  Ak vedľajšia škola nemá vlastnú jedáleň, a jej žiaci a zamestnanci sa chodia stravovať ku Vám, ľahko si všetko nastavíte na jednom mieste. Stravníci z druhej školy budú mať však údaje o stravovaní vo svojom konte internetovej žiackej knižky.
 • Externí stravníci
  Nie je problém evidovať aj ostatných stravníkov, ktorí navštevujú Vašu jedáleň. So všetkým komfortom prístupu cez www rozhranie a mobilnú aplikáciu.
 • Oficiálne receptúry
  Tvorba jedálneho lístka aj z priebežne aktualizovanej množiny štátom schválených receptúr. Automatizované informovanie o alergénoch, zjednodušené splnenie zákonných povinností.
 • Menu A,B,C, diéty
  Ak poskytujete viac druhov jedál, stravníci si môžu vybrať. Viete preddefinovať diétne jedlo pre konkrétnu osobu či skupinu stravníkov, povoliť či obmedziť voľbu možnosti pre konkrétnu vekovú skupinu.
 • Viac jedál denne
  aSc stravovací systém nie je len evidencia obedov. Pre škôlky, internáty, či ktorúkoľvek školskú jedáleň je možné zapnúť viacero denných jedál - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera - s možnosťou odhlásenia konkrétneho jedla, ako aj celého dňa naraz.
 • Prehľad o peniazoch
  Prehľad má nielen vedúca školskej jedálne, ale aj samotní stravníci. Väčšina nedoplatkov je predsa z nedostatočného informovania. Rodič dieťaťu stravné istotne zaplatí, keď vie koľko - a to teda vie, lebo všetko vidí vo svojej žiackej knižke. Taktiež upomienky za omeškané platby si rodičia všimnú, lebo ich dostávajú spolu so známkami svojich detí.
 • Výdajný terminál
  Keď stravník priloží svoj čip ku čítačke, kuchárka hneď vie, či má objednanú stravu, aké menu si zvolil, akú veľkosť porcie má vydať, prípadne vidí aj stav kreditu (aby mohla hneď neplatičovi dohovoriť). Ide o ten istý čip, ktorý sa používa aj v iných školských systémoch - najmä pri evidencii dochádzky.
 • Viac výdajných miest
  Vydávate jedlo na viacerých miestach, dokonca v rôznych budovách? O všetkom máte prehľad. Koľko kde navariť, pri odbere stravy umožniť stravníkovi prevziať jedlo iba tam, kde si ho objednal.
 • Objednávkový terminál
  Pre menšie deti je pohodlnejšie vybrať si z možností jedál na ďalší deň priamo v jedálni - "pípnutím" čipu a kliknutím prstom na obrazovke. Voľbu samozrejme môžu zmeniť aj svojim účtom cez Internet.
 • Režijné náklady
  Ak sa stravník odhlási z obedu, neznamená to, že nič platiť nemá. Réžia na dennej a mesačnej báze, celý deň či jednotlivé jedlo dňa.
 • Automatické odhlasovanie
  Viete nastaviť hranicu, pod ktorú už nepôjdete - ak dlh stravníka presiahne Vami zvolenú sumu, môže byť automaticky odhlásený (o čom bude stravník samozrejme včas informovaný).
 • Prepojenie s dochádzkou
  Ak rodič zadáva dieťaťu ospravedlnenku, systém mu umožní ho hneď automaticky odhlásiť aj zo stravy.
 • Normy
  Prehľad o dodržiavaní noriem, odporúčaných dávok, zastúpenie zložiek potravy. Uľahčenie tvorby jedálneho lístka, automatické preberanie normovania z receptúr.
 • Tlačové výstupy a exporty
  Systém obsahuje množstvo štandardných tlačových výstupov a tabuľkových exportov, ako aj viaceré možnosti prispôsobenia na mieru požiadavkám konkrétnej jedálne.
 • Spätná väzba
  Hodnotenie kvality a kvantity jedla priamo stravníkmi môže pomôcť zvýšiť ich angažovanosť a dobrý pocit.

Kto by to povedal, koľko toho stravovací systém musí zvládnuť. A to ešte v tomto článku zďaleka nie je vypísané všetko. Netreba sa ale ani zľaknúť rozsahu funkcií. Ak o niečom viete, že to nepotrebujete, stačí danú voľbu neaktivovať.

Vďaka tomu, že celý stravovací systém je integrovaný s ostatnými školskými systémami, ktoré už používate, ušetríte si veľa starostí. Netreba nič inštalovať, žiaci ani rodičia si nepotrebujú pamätať žiadne heslá navyše. Novoprijatí žiaci sa objavia v stravovacom systéme bez toho, aby ste ich zadávali.

Ako začať?

Na Vašej školskej edupage www stránke v module Školská jedáleň (sekcia Komunikácia) si môžete hneď zapnúť jednotlivé funkcie. Tamtiež môžete nahliadnuť do jednotlivých návodov a inštruktážných videí.

S otázkami a nápadmi sa samozrejme môžete kedykoľvek obrátiť na nás.

Ešte nám zvýšilo zopár zaujímavých nápadov, ktoré budeme v stravovacom systéme realizovať v najbližších mesiacoch. Určite sa ozveme a dáme zavčas vedieť. Všetky novinky a aktualizácie dostanú samozrejme automaticky aj všetci doterajší používatelia.


Súvisiace články

Stravovací systém od aSc

aScSmartBox

Platobný systém prepojený s EduPage


Ďalšie články

aScSmartBox

Elektronická prihláška

Prihlasovanie na semináre, krúžky a iné akcie