Straty a nálezy

today 07.11.2022

Deti v škole pravidelne zabúdajú a strácajú svoje veci. Rodič nevie, či dieťa stratilo vec v škole, na tréningu, na zastávke, u kamaráta, či ju má iba zastrčenú pod posteľou. Často preto stratu ďalej nerieši. Je to dvojnásobná škoda. Pre rodiča lebo musí zbytočne kupovať novú vec a pre školu lebo má oštaru s vecami, ktoré nikomu nepatria a je jej ľúto ich vyhodiť, nakoľko sú to častokrát pekné veci.

Nový modul Straty a nálezy pomôže škole celý tento proces výrazne odľahčiť a nájsť veciam čo najskôr ich majiteľa.

Nájdenú vec môže učiteľ či iný zamestnanec školy jednoducho odfotiť a v EduPage aplikácii za pár sekúnd pridať do zoznamu nájdených vecí. Rodičia hneď vidia, že hľadaná vec sa našla v škole a pošlú svoju ratolesť ju vyzdvihnúť.

V prípade dôležitej veci môžete využiť možnosť zaslať rodičom a žiakom notifikáciu o novej pridanej položke. Nájdené veci, ktoré si už rodič pozrel a nepatria mu, môže potiahnuť prstom preč do samostatnej záložky. Zoznam tak ostáva vždy prehľadný a rodič v ňom vidí len veci, ktoré mu môžu naozaj chýbať.

Podrobné informácie ako modul funguje: Straty a nálezy


Ďalšie články

Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

eGovernment a aScRegistratúra

Vyzdvihovanie zo školy