eGovernment a aScRegistratúra

today 15.07.2022

aSc Registratúra je držiteľom certifikátu Ministerstva vnútra o posúdení zhody elektronického informačného systému na správu registratúry na úrovni vysoká úroveň.

Školy majú aSc Registratúru k dispozícii v EduPage v module eGovernment. Školskú eschránku, ktorú má škola vytvorenú na slovensko.sk ako orgán verejnej moci, je možné prepojiť s modulom eGovernment. Prístup k schránke je pohodlný priamo v module eGovernment. Prepojená eschránka uľahčuje prácu v aScRegistratúre, ale registratúru je možné viesť aj bez prepojenia.

Funkcie v aSc Registratúre sú prispôsobené potrebám škôl. Dokumenty vygenerované na EduPage nie je potrebné sťahovať a potom znovu načítavať do nejakej inej registratúry. Automaticky sa načítajú do modulu eGovernment. Škola ich vidí v zozname a môže sa rozhodnúť, či ich zaeviduje do aScRegistratúry alebo nie. Nestane sa, že škola na niektorý vygenerovaný dokument zabudne. Priamo v EduPage v module eGovernment ich škola môže podpísať a odoslať do eschránok alebo uložiť do spisu.

Niekedy vie aSc Registratúra školám pomôcť ešte viac. Napríklad pre dokumenty v module Prijímačky automatizuje ich evidovanie tak, že rozpozná, či ide o prijatú prihlášku, odvolanie, alebo vygenerované rozhodnutie a podľa toho ponúkne škole predvyplnený registratúrny záznam. Netreba vypisovať všetky údaje. Rozhodnutia, ktoré škola zaeviduje hneď pri ich generovaní, sa v module eGovernment načítajú rovno „Na podpis“. Riaditeľ ich dokáže hromadne podpísať bez opakovaného zadávania kódov. Podpisuje sa kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom a s časovou pečiatkou. Podpísané rozhodnutia sa automaticky načítajú na odoslanie pre adresátov uvedených v rozhodnutí.

Posielanie do eschránok je tiež jednoduché. Systém z dostupných údajov o adresátoch zistí, či majú aktívnu e-schránku a poštu im pošle do ich eschránok. Adresátom s neaktívnou e-schránkou môže škola hneď vytlačiť listinný rovnopis s doložkou a ePodací hárok na poštu.

Triedne knihy je tiež možné archivovať elektronicky. Nie je potrebné ich tlačiť. Na konci roka škola vygeneruje reporty z triednej knihy ako zvyčajne. Reporty je možné hneď zaevidovať v spise s automaticky prednastavenými údajmi. Riaditeľ už potom triedne knihy iba podpíše elektronickým podpisom. Hotovo. Triedne knihy sú archivované.

Triedny učiteľ má automaticky garantovaný prístup k osobným spisom svojich žiakov, ako mu to vyplýva z platných predpisov. aSc Registratúra vie automaticky rozoznať triedneho učiteľa v konkrétnej triede a umožní mu prístup. Nie je potrebné nastavovať mu práva v konkrétnych osobných spisoch žiakov. Aj pri zmene triedneho učiteľa sa práva automaticky upravia.

V aScRegistratúre je samozrejme možné evidovať aj ostatné dokumenty, ktoré škola prijala alebo vytvorila. Aj tu vám vie aScRegistratúra ušetriť prácu. Napríklad faktúry a zmluvy je možné pri zaevidovaní jedným klikom aj zverejniť na webstránke v časti Zmluvy a faktúry, odkiaľ sa automaticky preberú do Centrálneho registra zmlúv. Dokonca aj Potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov z aScAgendy škola iba podpíše v module eGovernment a odošle ministerstvu kultúry do jeho eschránky.

Nové záznamy je možné pridávať aj pomocou mobilnej aplikácie EduPage. Hlavne pri dokumentoch v papierovej podobe vám toto riešenie ušetrí čas s nahrávaním oskenovaných dokumentov. Papierový dokument je možné do záznamu jednoducho odfotiť.

Podrobné informácie o module a jeho ďalších funkciách nájdete v návodoch: eGovernment a aSc Registratúra


Súvisiace články

aScOrbit pre zriaďovateľov


Ďalšie články

Vyzdvihovanie zo školy

Ako si zatriediť učebné materiály?

Zálohovanie príprav