Vyzdvihovanie zo školy

today 10.11.2021

Modul Vyzdvihovanie zo školy pomáha vychovávateľom a rodičom pri vyzdvihovaní žiakov zo školského klubu.

Rodič vie cez EduPage poslať správu presne tomu vychovávateľovi, ktorý má na starosti jeho dieťa, že už je na ceste a príde o 10 minút.

Vychovávateľ teda vie s dostatočným časovým predstihom, že rodič sa chystá dieťa vyzdvihnúť a je už na ceste. Má čas s odchádzajúcim žiakom v kľude dokončiť rozrobenú činnosť. Žiak stihne po sebe upratať, zbaliť si veci, obliecť sa a rovno sa s prichádzajúcim rodičom stretne pred školou.

Rodič nemusí čakať v priestoroch školy alebo na priľahlom parkovisku, kým si dieťa nájde topánky. Rodičia strávia v škole, či pred školou minimum času.

Celý modul si môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Vyzdvihovanie môžete povoliť iba v niektorých triedach, napríklad iba na prvom stupni a iba konkrétnym používateľom, napríklad iba vychovávateľkám v školskom klube. Ale ak chcete, posielanie žiakov môžete povoliť napríklad aj vrátnikovi/vrátničke.

Ak škola používa triednu knihu, netreba v zásade nič nastavovať. EduPage vie presne, ktorý vychovávateľ je s ktorým žiakom. Ale keďže zmeny sa môžu diať nečakane, modul Vyzdvihovanie sa dokáže okamžite prispôsobiť aktuálnej situácii v školskom klube. Každý vychovávateľ si môže sám spravovať zoznam žiakov, ktorých má práve na starosti. Niektorý kolega vypadol a iný vychovávateľ dnes preberá časť jeho triedy? Rýchlo si pridelené deti zaradí k sebe. Rodičov o delení netreba zvlášť informovať ani vylepovať oznam so zmenami na vchodové dvere. Rodičia z delenej triedy v module Vyzdvihovanie automaticky vidia, ktorý vychovávateľ má ich dieťa. Môžu si dieťa vyžiadať a nemusia predtým zisťovať, v ktorej triede majú dieťa hľadať.

Vyzdvihovanie pracuje s reálnymi údajmi v reálnom čase. Žiakov posielate iba ak rodič reálne požiadal o poslanie, nie podľa rozvrhu vyzdvihovania, ktorý škole poskytol na začiatku školského roka na papieri. Rodič nezvoní na rôzne zvončeky, ani vrátnik, či nebodaj služba nebehá po škole a nehľadá dieťa daného rodiča.

Rodičia ocenia, že im ušetríte čas a nervy, ale hlavne vy nemusíte riešiť rodičov, ktorí sa ponáhľajú, trúbia po sebe na parkovisku, či nebodaj zazerajú na vrátnika, či naozaj urobil všetko pre to, aby ich dieťa našiel a zavolal.

Ak chcete Vyzdvihovanie používať aj na Vašej škole, podrobné informácie o tomto module nájdete v návodoch: Vyzdvihovanie zo školy


Ďalšie články

Ako si zatriediť učebné materiály?

Zálohovanie príprav

Diplomy