Diplomy

today 17.06.2021

Každý žiak sa poteší, keď vyhrá v školskej súťaži. Ak mu spolu s gratuláciou odovzdáte aj diplom, môže sa aj doma pochváliť so svojím úspechom.

V EduPage nájdete širokú ponuku diplomov pre rôzne typy súťaží: vedomostné, športové, talentové,... Môžete si vybrať z množstva dizajnov pre detičky v materskej škole, pre žiakov základnej školy, umeleckej školy, strednej školy aj pre centrá voľného času.

Pri vytváraní vzorov dizajnov sme mysleli na to, aby sa dali vytlačiť farebne aj bez veľkých nákladov na farebnú tlač. Diplomy s farebným pozadím zase vyzerajú výborne a môžete ich poslať žiakom v digitálnej podobe. Vždy si môžete vybrať, či chcete vygenerovaný diplom vytlačiť alebo uložiť do PDF a poslať odmeneným žiakom a ich rodičom elektronicky. Aj keď sa žiakovi papierový diplom zničí kontaktom s rozpučeným banánom, ktorý zabudol pred mesiacom vyhodiť, v EduPage ho má stále ako nový.

Diplomy - výber dizajnov

Parametre diplomu si môžete nastaviť individuálne. Diplomy je možné generovať po jednom alebo hromadne pre celý tím či celú triedu naraz. Stačí vybrať žiakov, ktorým má byť diplom vygenerovaný. Každý žiak dostane diplom so svojím vlastným menom.

Diplomy - ako ich vidí žiak a rodič

V histórii máte prehľad o všetkých odovzdaných diplomoch. Aj diplomy, ktoré ste si po vygenerovaní iba uložili, môžete neskôr zverejniť žiakom a ich rodičom. Budete vidieť, kedy si rodič diplom pozrel a podpísal.

S diplomom pridáte víťazstvu vážnosť. Je prejavom uznania učiteľa za snahu a úsilie žiaka. Pre žiaka je to vyznamenanie, ktoré si váži a motivuje ho k ešte lepším výkonom.

Ak si chcete diplomy vyskúšať, postup sa dozviete v návodoch: Diplomy


Ďalšie články

Tlač variantov testov

Opravovanie odfotených riešení

Žiadosti