Archivácia výstupov ETK na webe

today 25.06.2015
Do systému EduPage sme pripravili nový modul slúžiaci na archivovanie výstupov z Elektronickej triednej knihy (ETK) celej školy. Modul umožňuje naraz vygenerovať pdf súbory ETK všetkých tried za celú školy. Okrem doterajšieho štandardného zálohovania elektronickej triednej knihy na serveri,  zostanú pdf súbory triednych kníh za daný školský rok tiež uložené na serveri. Tieto zálohované pdf súbory týkajúce sa ETK si môžete kedykoľvek stiahnuť a ak by bolo potrebné aj vytlačiť.

Prezrite si návod, ktorý podrobnejšie vysvetľuje ako modul archivácie ETK funguje:

http://pomoc.edupage.sk/?1236

 

Ďalšie články

Poznámky a rozhodnutia

Doložka na vysvedčení cez EduPage žiacku knižku

aScDochádzka a bezpečná škola