Poznámky a rozhodnutia

today 02.06.2015
V internetovej žiackej knižke v rámci systému aSc EduPage sme pripravili novú funkcionalitu na evidenciu poznámok, výchovných opatrení a iných rozhodnutí týkajúcich sa žiakov. Modul sme nazvali "Poznámky a rozhodnutia".

Systém EduPage aj doteraz umožňoval evidovať rôzne druhy poznámok k žiakovi, po novom je však funkcionalita oveľa bohatšia. Poďme sa v skratke pozrieť na to, čo nové modul prináša.

Na čo je to dobré?

Ak má žiak nevhodné správanie alebo nevhodný / lajdácky prístup k výučbe, je dobré na to rodiča včas upozorniť, aby vedel žiaka usmerniť k zmene svojho postoja. Historicky na to slúžili osobné stretnutia a poznámky v žiackej knižke.

Systém EduPage teraz obsahuje silnú podporu pre evidovanie rôznych druhov poznámok, či už sú to upozornenia na zabudnutú DÚ, pokarhania, pochvaly alebo povzbudenia. Učiteľ môže bez veľkej námahy pridať žiakovi napomenutie za zlé správanie, rodič to hneď uvidí v internetovej žiackej knižke a v mobilnej aplikácii. Učiteľ má zároveň možnosť sledovať, ktoré poznámky rodič už videl resp. podpísal a ktoré nie.

Rodič tak okamžite vie o žiakovom nevhodnom správaní. Ak sa žiakovo správanie nezmení, rodič sa nemôže čudovať, ak sa na žiakovom vysvedčení objaví zhoršená známka zo správania alebo pokarhanie od riaditeľa školy.

Čo všetko modul dokáže?

Okrem štandardnej funkcionality ako rýchle a pohodlné pridávanie poznámok a pokarhaní, modul poznámky a rozhodnutia obsahuje ešte nasledovné zaujímavé možnosti:

Správa oficiálnych výchovných opatrení a rozhodnutí

Modul zjednodušuje postup pri navrhovaní a schvaľovaní rôznych výchovných opatrení ako sú pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa, pochvala od triedneho učiteľa / riaditeľa a podobne. Celý proces pridelenia pokarhania a zhoršenej známky zo správania môže prebiehať transparentne tak, že rodič je o všetkom včas informovaný.
  • Pred klasifikačnou poradou učiteľ alebo triedny učiteľ žiakovi pridá návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa / riaditeľa školy.
  • Na klasifikačnú poradu učiteľ vytlačí "klasifikačnú správu triedy", kde sú uvedené všetky navrhované výchovné opatrenia.
  • Učitelia na klasifikačnej porade výchovné opatrenia schvália, prípadne zamietnu. V systéme je im nastavený stav "schválené" resp. "zamietnuté".
  • Schválené opatrenia je možné online vytlačiť na oficiálnom tlačive, vytlačený dokument je uložený do archvívu a kedykoľvek znova dostupný. Všetko sa pri synchronizácii prenáša aj do programu aScAgenda.
Okrem výchovných opatrení je možné spravovať aj ďalšie oficiálne rozhodnutia ako uznanie alebo oslobodenie z predmetu a pod.

Automatické schvaľovanie poznámok

Niekedy je vhodné dať žiakovi / rodičovi explicitne vedieť, že ak nezmení svoj postoj, budú z toho dôsledky. Na to slúži tzv. automatické schvaľovanie poznámok. Žiakovi učiteľ pridá napr. pokarhanie, pričom mu nastaví príznak automatického schválenia o 1 mesiac. Takto pridelená poznámka je v dočasnom podmienečnom stave "návrh", ktorý sa po uplynutí 1 mesiaca zmení na schválené. Žiak tak vidí, že ak sa v priebehu mesiaca nepolepší, dostane pokarhanie. Zároveň však vidí, že stále má možnosť sa polepšiť, čo môže zvýšiť žiakovu motiváciu.

Pravidlá pre automatické prideľovanie poznámok

Ak chcete proces pridelenia pokarhaní, pochvál a odmien úplne sprehľadniť, je dobré mať vopred definované pravidlá, za čo žiak dostane pokarhanie alebo pochvalu. Napr. ak žiak vykoná jeden priestupok, nič sa nedeje. No za 3 priestupky dostane pokarhanie od triedneho učiteľa.

Ak máte na škole takto explicitne definované pravidlá, môžete ich zadať do systému EduPage, ktorý ich bude sledovať a vyhodnocovať automaticky. Žiakovi tak hneď po 3 upozorneniach na zlé správanie pribudne automaticky návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa.

Pravidlá môžu mať aj viac-úrovňovú štruktúru. Napríklad za 3 zabudnuté domáce úlohy z akéhokoľvek predmetu dostane žiak upozornenie, za tri upozornenia dostane pokarhanie od triedneho učiteľa.

Odbremení sa tak práca učiteľov, ktorí by to inak museli pracne evidovať. Zároveň je to ďalší spôsob ako včas zabezpečiť informovanosť rodičov o nevhodnom správaní ich detí.

Čo ďalej?

Modul poznámky a rozhodnutia je Vám ihneď k dispozicii v rámci internetovej žiackej knižky v systéme EduPage. Budeme radi, ak nám dáte vedieť akékoľvek Vaše postrehy alebo návrhy na vylepšenie tohto modulu. Budeme ho ďalej vyvíjať podľa Vašich požiadaviek.

Prezrite si video, ktoré podrobnejšie vysvetľuje ako modul poznámky a rozhodnutia funguje: www.triednakniha.sk/#!/videos/3001

Prezrite si aj ďalšie videá o systéme EduPage: linka.asc.sk/vsetkyvidea

Ďalšie články

Doložka na vysvedčení cez EduPage žiacku knižku

aScDochádzka a bezpečná škola

Prípravy na vyučovanie v mobile