Automatické online zálohy pre systém aScAgenda Komplet

today 17.08.2015
Počas prázdnin sme pre používateľov systému aScAgenda Komplet pripravili veľké množstvo vylepšení v zálohovaní údajov. Všetko, čo zadávate na svojej školskej www stránke - teda aj v internetovej žiackej knižke, či elektronickej triednej knihe - sa okamžite ukladá aj na záložný počítač. Taktiež každú noc sa automaticky vytvorí komplet záloha údajov z www stránky - keby aj niekto nepovolaný uhádol učiteľovi heslo a všetky známky vymazal, nie sú ešte zďaleka stratené. V takto chránenej databáze na www stránke však máte iba časť prevádzkových údajov, osobné údaje žiakov (či učiteľov) zostávajú v školskej databáze, na ktorú neexistuje vzdialený prístup. O jej archiváciu sa stará program v škole.

Prázdninové vylepšenia sa ale týkajú aj školského informačného systému - ide najmä o automatizované online zálohy na školskú www stránku. Je to ozaj jednoduché - stačí novú funkciu v programe aScAgenda zapnúť a zvoliť ako často sa má celá databáza archivovať.

Ako neprísť o všetky údaje?

Nenechajte sa vystrašiť. Ak máte vždy čerstvú zálohu údajov z programu aScAgenda, o žiadne dáta určite neprídete. Ani vlastne nemusíte čítať tento článok ďalej.

Lenže ak máte pochybnosti, alebo nebodaj neviete, na čo zálohy sú, nájdite si pár minút a pokračujte v čítaní.

Čo všetko sa môže stať?

Iste si viete predstaviť ten pocit, keď prídete ráno do práce, zapnete počítač, chvíľku čakáte kým naštartuje... Avšak stále svieti iba čierna obrazovka, a iba čosi krátko píplo. Po dlhšom čakaní strácate trpezlivosť, skúšate reštartovať, vyťahovať a zasúvať káble. No počítač stále nič. Skúšate prizvať kolegu, technika, ... nakoniec sa dozviete ortieľ: "Odišiel disk. Je úplne pokazený, z neho už nič nebude."

Na stratu všetkých dát netreba požiar v kancelárii, ani krádež počítača cez víkend. Takýchto "katastrofických scenárov" by sa dalo vymyslieť mnoho. Je jasné, že málokto takúto situáciu zažije, ale nikto by ani zrejme nechcel. Všeličo zmierni poistenie, prípadne záruka na počítač - načo ale bude nový náhradný a prázdny pevný disk v počítači, keď všetky údaje boli na tom staršom - avšak práve nenávratne nečitateľnom?

Pritom riešenie je jednoduché: treba zálohovať. Čo najčastejšie. A zálohy aspoň občas ukladať fyzicky čo najďalej, aspoň do inej uzamknutej miestnosti.

Ako teda zálohovať?

Používatelia programu aScAgenda majú výdatnú asistenciu pri zálohovaní. Našou snahou je spraviť zálohovanie čo najjednoduchšie pre používateľa. Dokonca tak jednoduché, že po prvotnom nastavení netreba robiť nič, o všetko sa postará počítač sám. A ako to teda funguje?

Klientska záloha

Program aScAgenda počas spustenia vytvára takzvanú klientsku zálohu. To je záloha na počítači, na ktorom je program spustený. Ak teda používate aScAgendu v školskej sieti na viacerých počítačoch, máte veľkú šancu, že keď havaruje školský server (alebo zmiznú počítače z celej učebne), stále v niektorom kabinete nájdete čerstvú zálohu.

Online záloha

Používatelia programu aScAgenda Komplet majú navyše možnosť nastaviť aj automatické ukladanie zálohy na chránené miesto svojej www stránky. Významne to pomôže školám, čo majú málo počítačov (klientskych staníc s programom aScAgenda), a tým pádom aj málo klientskych záloh. Vie to však využiť každá škola, záloha navyše je určite lepšia ako chýbajúca záloha. Škola má k dispozícii 10 záloh online, po dosiahnutí tohto počtu sa pri uložení najnovšej zálohy vymaže najstaršia.

Lokálna záloha

Na žiadosť veľkého množstva šikovných administrátorov sme vytvorili aj tzv. lokálnu zálohu. Ak máte v škole (v školskej sieti) možnosť vyhradiť priestor na sieťovom úložisku, dá sa programu aScAgenda povedať, aby ukladal zálohu aj tam. Nemusí to byť práve špeciálny NAS server, stačí aj obyčajný počítač s nastaveným zdieľaním pre všetky klientske počítače, na ktorých sa spúšťa program aScAgenda. Bolo by však lepšie, keby to nebol práve server programu aScAgenda, aby Vás jeho prípadná havária neobrala nielen o dáta, ale aj o zálohy.

Údaje na www stránke

Niekoľkokrát sa na nás obrátila škola používajúca internetovú žiacku knižku so žiadosťou o "stiahnutie údajov" naspäť do aScAgendy. V situácii, keď iná záloha akosi neexistovala. Je pravdou, že ak škola používa internetovú žiacku knižku alebo elektronickú triednu knihu, má časť údajov na svojej www stránke. Ide však najmä o zoznamy žiakov a tried, a určite nie o osobné údaje, ktoré zostávajú iba v škole v databáze. Vieme teda v takomto prípade zachrániť aspoň základné údaje v rozsahu meno, priezvisko, príslušnosť žiaka do triedy. Je to lepšie ako nič, ale vždy nám je ľúto, ak si škola nespravila kompletnú zálohu. Však stačilo tak málo.

Zálohovacie médium

Samozrejme, záloha sa dá uložiť aj na USB kľúč, alebo napáliť na CD, či DVD. Program Vám takúto zálohu vytvoriť vie, avšak samotný kľúč, či médium si do počítača musíte vložiť sami. A nezabudnúť po vytvorení zálohy umiestniť niekde ozaj ďaleko (aby ho zlodej neodniesol spolu s počítačom). Ručné zálohovanie však netreba robiť priveľmi často - ostatné vyššie popísané automatické postupy by mali stačiť.

Skôr, než bude neskoro

Skontrolujte si radšej hneď nastavenie zálohovania. Pre viac technických detailov, pozrite prosím tento návod: www.pomoc.skoly.org/?1795

Dúfame, že potreba siahnuť po zálohe bude čo najmenšia. Avšak ak už nastane, rovnako veríme, že naša snaha uľahčiť archiváciu pomôže každej škole v takejto tiesni tú svoju zálohu nájsť.

Ďalšie články

Archivácia výstupov ETK na webe

Poznámky a rozhodnutia

Doložka na vysvedčení cez EduPage žiacku knižku