Vyzdvihovanie zo školy

today 10.11.2021

Modul Vyzdvihovanie zo školy pomáha vychovávateľom a rodičom pri vyzdvihovaní žiakov zo školského klubu.

Rodič vie cez EduPage poslať správu presne tomu vychovávateľovi, ktorý má na starosti jeho dieťa, že už je na ceste a príde o 10 minút.

Vychovávateľ teda vie s dostatočným časovým predstihom, že rodič sa chystá dieťa vyzdvihnúť a je už na ceste. Má čas s odchádzajúcim žiakom v kľude dokončiť rozrobenú činnosť. Žiak stihne po sebe upratať, zbaliť si veci, obliecť sa a rovno sa s prichádzajúcim rodičom stretne pred školou.

Rodič nemusí čakať v priestoroch školy alebo na priľahlom parkovisku, kým si dieťa nájde topánky. Rodičia strávia v škole, či pred školou minimum času.

Celý modul si môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Vyzdvihovanie môžete povoliť iba v niektorých triedach, napríklad iba na prvom stupni a iba konkrétnym používateľom, napríklad iba vychovávateľkám v školskom klube. Ale ak chcete, posielanie žiakov môžete povoliť napríklad aj vrátnikovi/vrátničke.

Ak škola používa triednu knihu, netreba v zásade nič nastavovať. EduPage vie presne, ktorý vychovávateľ je s ktorým žiakom. Ale keďže zmeny sa môžu diať nečakane, modul Vyzdvihovanie sa dokáže okamžite prispôsobiť aktuálnej situácii v školskom klube. Každý vychovávateľ si môže sám spravovať zoznam žiakov, ktorých má práve na starosti. Niektorý kolega vypadol a iný vychovávateľ dnes preberá časť jeho triedy? Rýchlo si pridelené deti zaradí k sebe. Rodičov o delení netreba zvlášť informovať ani vylepovať oznam so zmenami na vchodové dvere. Rodičia z delenej triedy v module Vyzdvihovanie automaticky vidia, ktorý vychovávateľ má ich dieťa. Môžu si dieťa vyžiadať a nemusia predtým zisťovať, v ktorej triede majú dieťa hľadať.

Vyzdvihovanie pracuje s reálnymi údajmi v reálnom čase. Žiakov posielate iba ak rodič reálne požiadal o poslanie, nie podľa rozvrhu vyzdvihovania, ktorý škole poskytol na začiatku školského roka na papieri. Rodič nezvoní na rôzne zvončeky, ani vrátnik, či nebodaj služba nebehá po škole a nehľadá dieťa daného rodiča.

Rodičia ocenia, že im ušetríte čas a nervy, ale hlavne vy nemusíte riešiť rodičov, ktorí sa ponáhľajú, trúbia po sebe na parkovisku, či nebodaj zazerajú na vrátnika, či naozaj urobil všetko pre to, aby ich dieťa našiel a zavolal.

Ak chcete Vyzdvihovanie používať aj na Vašej škole, podrobné informácie o tomto module nájdete v návodoch: Vyzdvihovanie zo školy

Ako si zatriediť učebné materiály?

today 21.06.2021

Všetky učebné materiály, ktoré ste si počas školského roka v EduPage vytvorili, môžete použiť aj v ďalších školských rokoch. Ak ste si materiály vytvárali priamo k témam plánu, aj v budúcnosti ich veľmi jednoducho nájdete.

Všetky svoje materiály nájdete kedykoľvek v „Mojej knižnici“, ale nakoniec v nej môže byť materiálov toľko, že sa v nich bude ťažko orientovať. Preto je lepšie zaradiť si každý jeden materiál tam, kam tematicky patrí.

V EduPage máte na zatrieďovanie materiálov efektívny systém. Materiály si môžete zaradiť priamo k témam v TVVP. Sú to témy, ktoré ste si vytvorili a dobre sa v nich vyznáte. Tieto témy počas školského roka aktívne používate, napríklad pri vypĺňaní triednej knihy. Materiály tak máte okamžite poruke. Vyplníte tému v triednej knihe a hneď vidíte vaše poznámky, príklady, odkazy, videá, ktoré k tejto téme môžete použiť na hodine alebo zadať žiakom na DÚ.

Aby bolo zaraďovanie materiálov pre Vás čo najjednoduchšie, dorobili sme možnosť jednoducho potiahnuť materiál z Mojej knižnice do konkrétneho plánu. Všetky materiály, ktoré zatiaľ nemáte priradené k žiadnej téme, nájdete na jednom mieste v Nezaradených materiáloch. Potiahnutím tieto materiály postupne pozaraďujete do správnych plánov. Nakoniec Vám v nezaradených kartách neostane žiadny zabudnutý materiál. Prehľad všetkých svojich materiálov naďalej nájdete v Mojej knižnici a samozrejme v plánoch.

Zanietení používatelia si radi zaradia svoje materiály do štandardov. Je to v podstatne rovnaké, ako zaradiť si materiály do plánu, výhodou však je, že štandardy sú spoločné pre celú školu. Viete si preto ľahko zdieľať materiály s ostatnými učiteľmi. Ak máte viac plánov v rôznych triedach, materiál stačí zaradiť iba raz – do štandardu – a objaví sa vo všetkých plánoch.

Ktorý spôsob zatrieďovania materiálov sa Vám viac pozdáva záleží od konkrétnej situácie. V každom prípade je pre Vás dobré si materiály zatriediť. Či už do plánu, alebo do štandardov.

Na budúci školský rok si pri vytváraní hodín len skopírujete plán z predchádzajúceho roka. Spolu s plánom sa skopírujú aj všetky materiály, ktoré sú k témam plánu priradené. Nemusíte robiť nič ďalšie, ste pripravení na vyučovanie. Už teraz máte vo svojom EudPage možnosť vytvoriť si hodiny do nového školského roka. Aj keď neviete, aká bude v septembri situácia, ste pripravení učiť. Či už v triede, alebo na diaľku.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v návodoch: Zaraďovanie materiálov z Mojej knižnice do plánu presunom myšou


Súvisiace články

Zálohovanie príprav

today 21.06.2021

Za roky učenia sa vám postupne nazbiera veľa učebných materiálov. Materiály, ktoré ste si vytvorili v EduPage, sa automaticky zálohujú. Stačí, ak si prepojíte svoje učiteľské konto s osobným kontom. Po prihlásení do svojho osobného konta si môžete overiť, ktoré školy v ňom máte pripojené a materiály z nich zálohované. Ak ešte nemáte osobné konto, môžete si ho vytvoriť a prepojiť so svojím školským kontom.

Keby ste v budúcnosti zmenili zamestnávateľa a prešli učiť na inú školu, o svoje obľúbené prípravy určite neprídete. Nemusíte si materiály sťahovať na disk, ani nahrávať na kľúč, aby ste si ich zobrali so sebou. Stále ostanú zálohované vo Vašom osobnom konte. Aj keď Vaše školské konto na pôvodnej škole zanikne, stačí, ak si svoje nové školské konto pripojíte k osobnému kontu a svoje materiály v ňom nájdete.

Materiály aj plány si môžete naimportovať do svojho nového konta a ste pripravení na ďalší školský rok a na nových študentov.

Niektorí učitelia učia na niekoľkých školách súčasne. Aj pre nich je táto funkcia užitočná. Môžu si vytvoriť učebné plány a materiály na jednej škole a cez zálohu v osobnom konte si ich jednoducho naimportovať do školských kont na ostatných školách.

V osobnom konte môžete mať pripojené zálohy zo všetkých škôl, na ktorých učíte. Ak aj neskôr z niektorej odídete, plány a materiály z nej Vám ostanú.

Najpohodlnejší spôsob, ako sa rýchlo pripraviť na vyučovanie, je mať všetky materiály priradené k témam plánu. Jeden plán si spolu s materiálmi skopírujete do každej paralelnej hodiny. A môžete si vyložiť nohy.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií o nej sa dozviete v návodoch: Zálohovanie vytvorených materiálov


Súvisiace články

Diplomy

today 17.06.2021

Každý žiak sa poteší, keď vyhrá v školskej súťaži. Ak mu spolu s gratuláciou odovzdáte aj diplom, môže sa aj doma pochváliť so svojím úspechom.

V EduPage nájdete širokú ponuku diplomov pre rôzne typy súťaží: vedomostné, športové, talentové,... Môžete si vybrať z množstva dizajnov pre detičky v materskej škole, pre žiakov základnej školy, umeleckej školy, strednej školy aj pre centrá voľného času.

Pri vytváraní vzorov dizajnov sme mysleli na to, aby sa dali vytlačiť farebne aj bez veľkých nákladov na farebnú tlač. Diplomy s farebným pozadím zase vyzerajú výborne a môžete ich poslať žiakom v digitálnej podobe. Vždy si môžete vybrať, či chcete vygenerovaný diplom vytlačiť alebo uložiť do PDF a poslať odmeneným žiakom a ich rodičom elektronicky. Aj keď sa žiakovi papierový diplom zničí kontaktom s rozpučeným banánom, ktorý zabudol pred mesiacom vyhodiť, v EduPage ho má stále ako nový.

Diplomy - výber dizajnov

Parametre diplomu si môžete nastaviť individuálne. Diplomy je možné generovať po jednom alebo hromadne pre celý tím či celú triedu naraz. Stačí vybrať žiakov, ktorým má byť diplom vygenerovaný. Každý žiak dostane diplom so svojím vlastným menom.

Diplomy - ako ich vidí žiak a rodič

V histórii máte prehľad o všetkých odovzdaných diplomoch. Aj diplomy, ktoré ste si po vygenerovaní iba uložili, môžete neskôr zverejniť žiakom a ich rodičom. Budete vidieť, kedy si rodič diplom pozrel a podpísal.

S diplomom pridáte víťazstvu vážnosť. Je prejavom uznania učiteľa za snahu a úsilie žiaka. Pre žiaka je to vyznamenanie, ktoré si váži a motivuje ho k ešte lepším výkonom.

Ak si chcete diplomy vyskúšať, postup sa dozviete v návodoch: Diplomy

Tlač variantov testov

today 17.05.2021

V EduPage je teraz možné nechať si automaticky vytlačiť varianty testov.

Učiteľ si z pripravených otázok môže pripraviť nielen online test. Takisto môže otázky využiť aj pri príprave testu, ktorý vytlačí, rozdá žiakom v triede, aby ho vypracovali na papier. Pokiaľ chce predísť opisovaniu žiakov, veľmi jednoducho si môže jedným klikom vytvoriť viac variantov testu.

Pre bežné testy má každý variant iné poradie otázok a v rámci otázok aj rôzne poradie odpovedí. Zaujímavá je táto funkcia vtedy, ak učiteľ používa zoskupenia otázok rovnakého typu. Vtedy sa každému žiakovi vyberie z každého zoskupenia jedna otázka. EduPage varianty testu generuje tak, aby boli navzájom čo najviac rôzne. Teoreticky môžete každému žiakovi vygenerovať jeho vlastný test.

Varianty testov - ilustračný obrázok

Možno Vám teraz prebehne hlavou – veď sa z toho zbláznim pri opravovaní!

Aj s opravovaním vám pomôže EduPage. V EduPage vyberiete pri žiakovi príslušný variant testu, EduPage vám ukáže úlohy presne v tom poradí, ako ich mal žiak v teste. Vy do EduPage zadáte odpovede žiaka a EduPage ich opraví.

Výhoda takto opraveného testu je ale nielen v tom, že ušetríte čas. Žiakom môžete taktiež poslať opravený test. Uvidia presne, kde urobili chybu. Rovnako, ako keby robili test online. Výsledky žiakov z testu budete mať v EduPage a okrem zadania známok môžete s týmito informáciami ďalej pracovať.

Ak Vás táto funkcia zaujala, viac informácií sa dozviete v návodoch:
Varianty tlačených testov
Varianty tlačených testov vytvorených zo zoskupení otázok