Novinky na školskej EduPage stránke

today 14.11.2018

Škola je živé spoločenstvo, kde sa stále niečo deje.

Najkrajšie udalosti zo života školy sa zaznamenajú na školskej webovej stránke v Novinkách. Oslava výročia, pozvánka na deň otvorených dverí, dojmy z divadelného predstavenia, únava zo školského výletu, zábava v škole v prírode, smútok z rozlúčky s maturantmi, ...

Pre zaneprázdnených rodičov sú Novinky vítaným kontaktom so svetom, v ktorom ich dieťa žije.

Okrem radostných udalostí sa v Novinkách objavujú dôležité oznámenia, ktoré je potrebné, aby sa k rodičom dostali. Napr. rodičovské združenie, štrajk kuchárok, riaditeľské voľno, zmena čísla účtu školy, ...

Vtedy je potrebné, aby si Novinku prečítalo čo najviac rodičov.

Rodičia nezistia, že na webovej stránke školy je novinka. Nekontrolujú každý deň školské stránky.

Určite však často chodia na školské EduPage stránky. Podpisujú známky, zadávajú ospravedlnenky, žiadosti, platby, odhlasujú obedy.

Pri prihlasovaní sa im zobrazia aj najnovšie školské novinky.

Rodičia, ktorí sa do EduPage prihlasujú cez EduPage mobilnú aplikáciu majú prístup k školským novinkám ešte jednoduchší. Vždy, keď na stránku nahráte novú novinku, príde im do mobilu notifikácia a novinku si môžu hneď prečítať.

Novinku v EduPage vytvoríte rýchlo a jednoducho. Napíšete text, pridáte fotografie a okamžite publikujete na školský web.

Ak sa o Editore noviniek chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš blog Editor noviniek. Alebo si ho rovno vyskúšajte.


Súvisiace články

Čo sa stane, ak zlyhá DNS?

today 07.11.2018

Ako to celé funguje?

Ak do prehliadača zadáte adresu www stránky, Váš počítač musí kontaktovať príslušný server na internete, ktorý Vám obsah stránky poskytne. Aby prehliadač stránok vedel, ktorý server kontaktovať, potrebuje si z adresy (z názvu) stránky zistiť príslušné technické identifikačné číslo počítača (tzv. IP číslo). Na tento účel slúžia tzv. DNS servery.

O obsluhu EduPage stránok sa stará veľké množstvo počítačov - serverov. Preklad subdomény meno školy.edupage.org sa automaticky podľa stránky konkrétnej školy presmeruje na príslušný server. O tento preklad sa starajú doménové servery, ktoré sú v správe spoločnosti aSc.

Čo sa teda stalo?

Doména edupage.org je však zaregistrovaná u poskytovateľa (veľkej americkej spoločnosti), ktorého systém sa však nečakane rozhodol (pravdepodobne v dôsledku nejakej chybnej implementácie pri nasadzovaní novej technológie), že od obeda 6.11.2018 zmení cieľ presmerovania všetkých edupage.org adries na jedno konkrétne miesto. Namiesto toho, aby povedal, že "Informáciu o umiestnení stránky sa dozviete na tomto serveri", direktívne odpovedal nesprávnu adresu.

Čiže namiesto toho, aby sa Váš počítač dozvedel, kde si má vypýtať obsah požadovanej www stránky, sa dozvedel nesprávne miesto. Funkčnosť celého systému edupage.org je veľmi dôkladne monitorovaná, takže skôr, než sa s hlásením chyby ozve zákazník, dostanú správcovia niekoľko automatických emailov, ako aj notifikácií do mobilu. Priznávame, že došlo k zdržaniu, chyba bola však po pár minútach odstránená. Príčinu zlyhania nášho registrátora sa nám zatiaľ nepodarilo odhaliť.

Www prehliadač sa samozrejme na technickú adresu servera nepotrebuje pýtať stále - však počas klikania po stránke sa predsa server nezmení, je táto informácia zapamätaná na dlhší čas. Až po hodine sa prehliadač opätovne opýta, či sa technická adresa servera náhodou nezmenila. Aby to nebolo také jednoduché, túto odpoveď si celkom logicky pamätá nielen Váš počítač, ale aj niektoré počítače cestou: Celkom logicky, ak sto počítačov v škole chodí na tú istú stránku, načo čerpať dáta z internetového pripojenia, keď vie odpovedať aj miestny kontaktný bod (router).

Lenže nie všetky routre a DNS servery poskytovateľov internetu na školách (ale aj v domácnostiach) rešpektujú toto jednohodinové okno na opätovnú otázku (na umiestnenie stránok), ale opýtajú sa až po 24 hodinách. Preto sa môže v prípade chybného DNS záznamu stať, že napriek oprave chyby po niekoľkých minútach, sa ešte niekomu javí chyba nevyriešená aj na druhý deň. Alebo vznikne správanie typu "ako to, že doma mi to išlo, a v škole to znovu nejde".

Takže čas všetko vylieči?

Napriek tomu, že systém by mal všade do hodiny stopercentne fungovať, zistili sme, že po prvej hodine sa cca 25% používateľov stále nevedelo dostať na svoje stránky. Počas celého incidentu sme rozmýšľali, ako dotknutým používateľov pomôcť eliminovať tento núdzový stav. Žiada sa nám preto trochu aj technicky objasniť, čo sa dialo. Podarilo sa nám získať prístup k dotknutému počítaču, na ktorý boli používatelia omylom presmerovaní. Na tomto počítači sme spravili presmerovanie, aby sa tieto zblúdilé dopyty preposlali na správne miesto. Lenže spomínaný server kapacitne vôbec nestačil (niet divu, spracovať toho toľko, čo bežne robia desiatky počítačov). Naša snaha teda smerovala k tomu, aby väčšina obsahu stránok išla cez inú (a toho-času určite funkčnú) doménu. Obrázky, podporné knižnice a pod. teda k používateľom prichádzali z iného zdroja. Po dlhšom čase a viacerých opatreniach sa podarilo zabezpečiť, aby väčšina stránok bola vybavených.

Pár slov na záver

Ďakujeme za Vašu priazeň a trpezlivosť. Je nám ľúto, že vznikla táto situácia, avšak žiaľ nijako nesúvisela s našou prácou a nemohli sme ju nijako vopred očakávať ani ovplyvniť. Chápeme však, že ani samotní používatelia nemohli za zneprístupnenie stránky. Podobná situácia sa za 12 rokov prevádzky služby ešte nestala, a dúfame, že sa ani nebude opakovať. Prijmite preto prosím naše ospravedlnenie.

Mimochodom, keď už píšeme o doménach, vedeli ste, že je možné použiť aj diakritiku (mäkčene a dĺžne) v názve stránky? Keď neskúsený používateľ zadá adresu stránky s diakritikou, systém automaticky prenesie na technicky správny názov stránky. Funguje teda napríklad aj "zšjedličková.edupage.org".

Ako EduPage pomáha učiť

today 22.06.2018


Radi by sme Vám predstavili aktualizáciu EduPage. Zmenami, ktoré aktualizácia prináša, sa EduPage ešte viac posúva od administrácie vyučovania k samotnému vyučovaniu. Naším cieľom je, aby EduPage preberal na seba aspoň časť rutinnej práce, ktorú pri učení musíte robiť: prípravy, hľadanie vhodných materiálov, opravy písomiek, sledovanie výsledkov jednotlivých žiakov. EduPage tým vytvára priestor a umožňuje učiteľom sústrediť sa ešte vo väčšej miere na samotné učenie.

Čo je teda nové?

Flexibilné narábanie s učebnými materiálmi

Všetky prípravy, poznámky, testové otázky či iné materiály je odteraz možné zadať do príprav vo forme kariet. Tieto je možné ľahko kombinovať do testov, či prezentácií. Takisto môžete sledovať, na ktoré otázky žiaci vedia odpovedať a ktoré otázky im robia problémy.

Namiesto PDF súboru s viacerými úlohami, ktorý sa ťažko upravuje, či DOC súboru, ktorý musíte otvoriť a zisťovať, čo vlastne obsahuje, vám EduPage umožní jednoducho označiť pár úloh vo vašej vlastnej databáze a vytvoriť z nich test.

Štandardy

Novinkou je aj využívanie výkonových štandardov ŠVP v EduPage. Použitie štandardov prináša niekoľko výhod:

1. Materiály sa dajú ľahko zdieľať medzi učiteľmi. Každý materiál – či už je to prezentácia, obrázok, alebo testová otázka, je možné „označiť“ štandardom, ktorého sa materiál týka. Keď si potom v EduPage vyberiete konkrétny štandard, zobrazia sa vám všetky materiály, ktoré iní učitelia ku nemu zdieľajú.

2. Použijete vždy ten správny materiál. Nestane sa vám, že v teste, ktorý ste stiahli z internetu, bude príklad obsahujúci zatiaľ neprebrané učivo.

3. Štandardy sa dajú priamo napojiť na váš plán. Jednoducho si k témam svojho plánu môžete priradiť príslušné štandardy. Následne vo vašich prípravách potom uvidíte okrem svojich materiálov aj všetky materiály iných učiteľov, ktoré vytvorili ku priradeným štandardom. Z nich si potom môžete vybrať tie, ktoré sa vám hodia.

Upevňovanie vedomostí

Nová verzia EduPage obsahuje funkcie, ktoré Vám umožnia naplno využiť Vaše prípravy nielen pred hodinou či na hodine. Žiaci si sami doma môžu overiť, či pochopili učivo. A ak nepochopili, môžu si znova pozrieť vašu prezentáciu alebo iné materiály. Je šanca, že prídu do školy lepšie pripravení.

Hodnotenie dosiahnutých výsledkov

Vďaka materiálom rozčleneným na jednotlivé karty i vďaka používaniu výkonových štandardov získate aj ďalšiu výhodu:

Všetky výsledky domácich prác alebo školských testov máte prehľadne k dispozícii. Výsledky sa zobrazujú podľa jednotlivých študentov, otázok i jednotlivých štandardov. Ešte pred ďalšou hodinou vidíte, čo robí žiakom problém. Možno sa tomu na tejto konkrétnej hodine treba ešte povenovať. Ak je čas, môžete s konkrétnym žiakom prejsť to, čomu nerozumie, prípadne mu odporučiť ďalšie materiály. Alebo zaangažovať rodiča. EduPage totiž žiakovi jeho odpovede okamžite opraví. Je dôležité, aby žiaci čo najskôr zistili, čo presne nevedia. Ak žiak niečo nepochopil na prvej hodine, nebude stíhať ani na ďalších a veľmi ťažko bude dobiehať.

Rodičia budú na vašej strane. Nebudú spochybňovať vaše hodnotenie. Presne uvidia, na ktoré otázky ich dieťa nevedelo odpovedať. Nebudú hľadať po internete rôzne materiály. V učebnom pláne budú vidieť, čomu sa treba s dieťaťom venovať.

Tlačené testy

EduPage umožňuje všetky otázky alebo testy vytlačiť. Ponúka vám aj nástroj na opravovanie vytlačených písomiek tak, aby ste neprišli o všetky užitočné informácie o výsledkoch.

Editor materiálov

Nie je problém do príprav nahrať powerpointové prezentácie, pdf, či wordové dokumenty. Vytváranie materiálu priamo cez EduPage je ale výhodnejšie. Nemusíte riešiť, či žiak na mobile uvidí prezentáciu správne, či písmenká nebudú príliš malé. V prípade vytvárania otázok je výhod ešte viac. Editor kariet je jednoduchý, ale umožní vám pohodlne vytvoriť materiály od jednoduchého textu, ABCD otázok až po interaktívne slepé mapy.

Prepojenie na známky

Priamo pri vyhodnocovaní testu môžete zadať známku. EduPage sám vytvorí udalosť v IŽK, prípadne aj sám známku vypočíta z výsledkov. Žiak sa dozvie presne tému, z ktorej dostal známku. Môže si pozrieť svoje odpovede. Ak má medzery vo vedomostiach, má k dispozícii prezentáciu a ďalšie testové otázky. Známka tak ozaj splní svoju informačnú funkciu a označí to, čomu sa treba ešte venovať.

Informovanie o písomkách a domácich úlohách

Nová verzia EduPage obsahuje aj možnosť oznámiť témy/štandardy, z ktorých bude písomka (študijné témy). Okrem toho, že žiakovi oznámite termín konania písomky, Edupage mu aj ukáže materiály k danej téme, napríklad príklady na prepočítanie. Nie sme naivní a nemyslíme si, že všetci žiaci okamžite začnú so samoštúdiom a pred každou písomkou si pozorne naštudujú každú vetu z vami pripravených materiálov. Avšak šanca, že sa žiak pripraví, je väčšia, ak je žiak v správnom čase upozornený a ak je materiál dostupný na dva kliky. Ak túto šancu žiak nevyužije, minimálne sa rodič nemôže sťažovať. Ukážete mu, kde mal synátor materiály na precvičenie pred písomkou. Nabudúce už možno dohliadne, aby sa jeho génius nehral na mobile alebo Youtube celý večer, ak netuší, či Ameriku objavili pred prvou svetovou vojnou alebo až po nej.

Záverečné ustanovenia

Nemáme jasnú odpoveď, ako najlepšie učiť. Žiaci a aj učitelia sú rôzni, zrejme ani neexistuje jediná správna cesta. Snažili sme sa ponúknuť funkcie, ktoré môžete, ale nemusíte využívať. Môžete EduPage použiť na vytlačenie testov z materiálov, ktoré pripravili vaši kolegovia. Môžete EduPage použiť na vytváranie vlastných otázok. Môžete EduPage použiť na organizáciu materiálov cez Plány a prípravy. Oznámiť žiakom, čo ste preberali a čo z toho by mali vedieť. V každom prípade - táto verzia EduPage rozhodne nie je posledná, budeme ju ďalej vylepšovať a potešia nás všetky Vaše pripomienky či návrhy.

Pozrite si malú ukážku nových funkcií EduPage (videonávody):
Plány a prípravy v Edupage
Vytváranie testov v Edupage
Vytváranie prezentácií v Edupage

Jednoduché spravovanie peňažných zbierok

today 11.06.2018


Triednych učiteľov počas školského roka čakajú viaceré aktivity, na ktoré je potrebné vyzbierať od detí peniaze v hotovosti. Ľahko sa stane, že dieťa zabudne doma oznámiť niektorú aktivitu a s ňou spojené zbieranie peňazí. Alebo jednoducho rodič nemá doma potrebnú hotovosť.

Či už sa s triedou chystáte do kina, na zmrzlinu, čaká Vás spoločné fotografovanie alebo školský výlet, všetky zbierky si teraz môžete pohodlne spravovať v EduPage mobilnej aplikácii vo Vašom mobile.

O každej novej zbierke príde rodičom správa na webe aj v mobilnej aplikácii. Rodič sa tak už počas dňa dozvie, koľko drobných alebo naopak vyššiu sumu (napr. v prípade školského výletu) si má pripraviť a poslať po dieťati do školy.

Každú zbierku – vy aj rodič – vidíte v aplikácii osobitne, obaja máte prehľad, za čo je už zaplatené. Kým rodič nezaplatí, vidí stále pripomienku pri známkach, nemusíte ho upozorňovať. Ak je po splatnosti, zobrazuje sa mu dlžná suma červenou.

Ak zbierate peniaze na viac aktivít súčasne, máte priebežne dobrý prehľad, za ktorú aktivitu máte už koľko vyzbierané a koľko ešte chýba, lebo pri každej zbierke je zobrazovaný aktuálny stav. Nemusíte sa trápiť prepočítavaním na kalkulačke. Viete zadať aj zbierku len pre vybraných žiakov, napríklad pre tých, ktorí stratili učebnice a je potrebné ich nahradiť.

Aj takto môžu vyzerať Vaše zbierky v EduPage mobilnej aplikácii na školské aktivity (napr. na konci školského roka):Pozrite si návody na vytvorenie peňažnej zbierky v EduPage mobilnej aplikácii: Vytvorenie peňažnej zbierky na školskú akciu - aplikácia alebo na webe: Vytvorenie peňažnej zbierky na školskú akciu - web


Súvisiace články

Automatická notifikácia neospravedlnených absencií

today 16.04.2018


V každej triede sa nájdu rodičia, ktorí neospravedlňujú absencie svojich detí svedomito a načas. V takých situáciách Vám EduPage ponúka funkciu automatických notifikácií, ktorú si škola môže nastaviť podľa vlastnej potreby.

Zvyčajne, keď učiteľ zadá chýbanie žiakovi, rodič je upozornený notifikáciou a môže hodiny ospravedlniť. Ak však rodič ospravedlnenku nezadá do školou nastaveného času (napr. do dvoch dní), EduPage ho automaticky upozorní a povinnosť mu pripomenie. Bude ju pripomínať dovtedy, dokiaľ si ju nesplní a tým triednemu učiteľovi ušetrí čas a energiu, ktorú by inak musel venovať opakovanému kontrolovaniu nevyriešených absencií v dochádzke svojich žiakov.

Akonáhle rodič zadá elektronickú ospravedlnenku, triedny učiteľ môže následne absenciu označiť ako vybavenú.

Veríme, že Vám tento nový modul ďalej pomôže zjednodušiť prácu. Budeme radi, ak nám dáte vedieť akékoľvek Vaše postrehy alebo návrhy na vylepšenie tohto modulu. Budeme ho ďalej vyvíjať podľa Vašich požiadaviek.

Prezrite si rýchly návod ako modul používať:

Upozorňovanie rodičov, ktorí majú nevyriešenú dochádzku

Pozrite si aj videá o zadávaní elektronických ospravedlneniek:

Elektronické ospravedlnenky - rodič

Ospravedlnenky cez mobil

Jednoduchý návod pre triedneho učiteľa:

Ako umožniť rodičom zadávanie elektronických ospravedlneniek


Súvisiace články